Να επιτραπούν οι συναλλαγές κρέατος ζητούν οι έμποροι

30 June 2015

Να επιτραπούν οι συναλλαγές κρέατος ζητούν οι έμποροι

Να συμπεριληφθούν ως αναγκαίες οι συναλλαγές νωπών κρεάτων στις εγκρίσεις της σχετικής επιτροπής που συστάθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την "τραπεζική αργία", ζητά με επιστολή της προς την κυβέρνηση η Ένωση Εμπόρων Κρέατος Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας. Ως γνωστό με την ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε στις 28/6 προβλέπεται η σύσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, αρμοδιότητα της οποίας αποτελεί η έγκριση των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνονται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών.
Οι έμποροι με την επιστολή τους ζητούν να θεωρηθούν αναγκαίες  οι συναλλαγές νωπών κρεάτων διότι "θα πρέπει, ιδιαιτέρως κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες, να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέσω της ομαλής και επαρκούς τροφοδοσίας των καταστημάτων, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διόγκωσης της κρίσης, καθώς επίσης και να αποτραπεί η δημιουργία ελλείψεων προϊόντων στον Έλληνα καταναλωτή".

30 June 2015
Banner