Ειδική μονάδα καταγγελίας εγκλημάτων στα τρόφιμα, λειτουργεί η FSA

28 June 2016

Ειδική μονάδα καταγγελίας εγκλημάτων στα τρόφιμα, λειτουργεί η FSA

Story Highlights

  • Το νέο τμήμα της FSA, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει υποψίες να τις αναφέρει εμπιστευτικά μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail, επικεντρώνεται στις καταγγελίες εκείνων που εργάζονται στη βιομηχανία τροφίμων

Related Articles

Τη λειτουργία μιας Εθνικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων σχετικών με τα Τρόφιμα, ανακοίνωσε η βρετανική Υπηρεσία Προδιαγραφών Τροφίμων (FSA). Πρόκειται για ένα τμήμα που γίνεται αποδέκτης καταγγελιών από την πλευρά όσων ανησυχούν για παρατυπίες στη βιομηχανία τροφίμων. Είναι μάλιστα ενδεικτικό το σύνθημα της νέας υπηρεσίας. Διατροφικό έγκλημα: Εμπιστευτικό.

Το νέο τμήμα της FSA, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει υποψίες να τις αναφέρει εμπιστευτικά μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail, επικεντρώνεται στις καταγγελίες εκείνων που εργάζονται στη βιομηχανία τροφίμων. Δηλαδή ζητά, ούτε λίγο ούτε πολύ, από τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων να «καρφώσουν» τους εργοδότες τους. Η Εθνική Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων σχετικών με τα Τρόφιμα ζητά να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με πιθανές ανέντιμες ενέργειες που αφορούν τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές. «Εκτός από τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων εγκλημάτων στα τρόφιμα, οι πληροφορίες αυτές θα μας βοηθήσουν να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις συνθήκες που καθιστούν δυνατές τις παραβάσεις» ανακοινώνει η FSA, η οποία ζητά από τον καθένα να αναλάβει δράση «αν έχετε υποψίες: Ότι κάποιο τρόφιμο ή ποτό περιέχει πράγματα που δεν θα έπρεπε. Ότι κάποιες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας σας για παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, σήμανση ή μεταφορά τροφίμων, δεν σας φαίνεται απολύτως σωστή. Ότι κάποιο τρόφιμο ή ποτό ισχυρίζεται πως είναι μιας ορισμένης ποιότητας ή ότι προέρχεται από μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, αλλά δεν είναι έτσι».

Πάντως, επειδή το θέμα είναι ευαίσθητο, τα στελέχη της Εθνικής Μονάδας Αντιμετώπισης Εγκλημάτων σχετικών με τα Τρόφιμα, διευκρινίζουν ότι η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες, καθώς και ότι «αναγνωρίζουμε πως το να σηκώσεις το τηλέφωνο και να δώσεις πληροφορίες για έναν εργοδότη ή έναν συνεργάτη, μπορεί να είναι μεγάλη υπόθεση. Γι’ αυτό θα εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται θα αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και επαγγελματισμό»…

 

Απάτη ή έγκλημα;

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι μερικοί όροι προκαλούν σύγχυση. Για παράδειγμα, η έκφραση food fraud (= απάτη σχετικά με τρόφιμο) προϋπήρχε της έκφρασης food crime (έγκλημα σχετικά με τρόφιμο) που χρησιμοποιεί η FSA στη νέα της υπηρεσία. Αν και οι δύο εκφράσεις διεισδύουν εννοιολογικά η μία μέσα στην άλλη, η FSA προσπαθεί να διαχωρίσει τα πράγματα. Απάτη (fraud) είναι μια ανέντιμη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με την παραγωγή ή την προσφορά τροφίμου και η οποία έχει σκοπό το προσωπικό όφελος ή την πρόκληση απώλειας σε μια άλλη πλευρά. Έγκλημα (crime) είναι η ανεντιμότητα που σχετίζεται με την παραγωγή ή την προσφορά τροφίμου και η οποία είναι σύνθετη ή πιθανώς να είναι σοβαρά επιβλαβής για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις ή το συνολικό δημόσιο συμφέρον.

Η απάτη στα τρόφιμα, λέει η FSA, γίνεται έγκλημα στα τρόφιμα όταν η κλίμακα και ο πιθανός αντίκτυπος αυτής της δραστηριότητας θεωρείται σοβαρός. Αυτό μπορεί να σημαίνει: ότι η εγκληματική δραστηριότητα έχει διαπεριφερειακή, εθνική ή διεθνή απήχηση, ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, ή ότι υπάρχει μια σημαντική οικονομική ζημία για τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις.

28 June 2016
Banner
Banner