Μιχ. Μυτιλινάκης ο πρόεδρος, Στ. Γεωργακάκου–Κουτσονίκου η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του ΟΚΑΑ

05 September 2016

Μιχ. Μυτιλινάκης ο πρόεδρος, Στ. Γεωργακάκου–Κουτσονίκου η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του ΟΚΑΑ

Με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, και υπογραφές Σταθάκη, Τσακαλώτου, Αποστόλου, ορίζεται η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΚΑΑ Α.Ε.), μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Π. Σταμπουλίδη (1/7/2016) και ακολούθως την παραίτηση του αν. διευθύνοντος συμβούλου Δ. Κουτσοθεόδωρου (30/8/2016). Το νέο Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μιχάλης Μυτιλινάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος
2. Στεφανία Γεωργακάκου - Κουτσονίκου του Στυλιανού, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Πολύβιος Καπέτης του Αντωνίου, μέλος
4. Μάρκος Πετρουλάκης του Εμμανουήλ, μέλος
5. Στυλιανός Βασιλειάδης του Γεωργίου, μέλος
6. Δημήτριος Βάτσος του Θεοδώρου, μέλος
7. Γεώργιος Βαγιάκης του Ιακώβου, μέλος
8. Σπυρίδων Μαρμάρινος του Βασιλείου, μέλος
9. Νικόλαος Μπουμπουρής του Κωνσταντίνου, μέλος

05 September 2016
Banner