Μια ιστοσελίδα ειδικά για τους εξαγωγείς τροφίμων!

03 August 2017

Μια ιστοσελίδα ειδικά για τους εξαγωγείς τροφίμων!

Μια τακτική, εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση μπορούν να έχουν πλέον όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων, ποτών και άλλων αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

Για την ιστοσελίδα https://www.c-gaia.gr/exports ο λόγος, που παρέχει χρήσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες που στηρίζουν τις Ενώσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και γενικότερα τους Έλληνες εξαγωγείς τροφίμων.

Την ιστοσελίδα δημιούργησε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία διά της ειδικής Διεύθυνσης Υποστήριξης & Ανάπτυξης Εξαγωγών, επιχειρεί να καλύψει τις χρόνιες ανάγκες του αγροτικού κόσμου σε υπηρεσίες υποστήριξης και εξαγωγικής ανάπτυξης, με όραμα  την παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εξαγωγική ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών, συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων ή ακόμα και των αγροτοδιατροφικών προϊόντων μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

Στην ιστοσελίδα οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και επιλέγονται χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,  ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΡΘΡΑ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ. Πρόκειται για ένα εργαλείο στοχευμένης πληροφόρησης, και όπως λένε τα στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, «Στόχος μας και επιδίωξή μας είναι η βελτίωση της γνώσης για το διεθνές εμπόριο και τις αγορές, η παροχή εξειδικευμένης εξαγωγικής πληροφόρησης, η επιτυχημένη στόχευση των καλύτερων ξένων αγορών και η ευκολότερη πρόσβαση σε ξένους αγοραστές».

03 August 2017
Banner