Μια διαβούλευση που μας αφορά

04 April 2016

Μια διαβούλευση που μας αφορά

Από τη στήλη "Από το τέλος" του περιοδικού Meat News (τ.37, Απρίλιος 2016) που υπογράφει ο Γιώργος Κατερίνης

Τις ώρες που έκλεινε την ύλη του το περιοδικό το Υπουργείο Υγείας αναρτούσε προς διαβούλευση τη νέα Υγειονομική Διάταξη για τα καταστήματα τροφίμων. Η προηγούμενη Διάταξη βγήκε το 2012 και ακολούθησαν σειρά εγκύκλιοι που προσπαθούσαν να επιλύσουν διάφορα ζητήματα. Τώρα οι υγειονομικές υπηρεσίες συγκέντρωσαν όλα αυτά τα θέματα σε μια νέα Διάταξη, επιδιώκοντας να καταρτίσουν ένα ενιαίο κείμενο που θα προβλέπει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Γεγονός μάλλον αδύνατο…
Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι η Διάταξη βγήκε σε διαβούλευση, οπότε οι άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, κτηνιατρική κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν αποτρέποντας περιπτώσεις διαφορετικών προσεγγίσεων. Γιατί ως γνωστό στη χώρα μας οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις τροφίμων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών.
Πέρα από τις υπηρεσιακές όμως παρατηρήσεις, η Διάταξη αυτή έχει ανάγκη τις γνώμες των επαγγελματικών φορέων. Γιατί μπορεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες να διαβάζουν νόμους και κανονισμούς, αλλά οι ίδιοι οι επαγγελματίες γνωρίζουν πολύ καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά στην πράξη.
Διαβάζουμε για παράδειγμα για τον προαιρετικό προέλεγχο πριν την διαδικασία αδειοδότησης καταστήματος και γνωρίζουμε ότι πολλοί επαγγελματίες το κάνουν και σήμερα. Είναι όμως μια διαδικασία που θα βοηθήσει να αποφευχθούν προβλήματα, ή μια διαδικασία που θα επιτείνει τη συναλλαγή;
Η Διάταξη αυτή περιέχει επίσης ζητήματα που αφορούν τις κινητές μονάδες πώλησης τροφίμων και ποτών (καντίνες), τις υπαίθριες αγορές και άλλα που άπτονται των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των κρεοπωλών. Μήπως θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις… λεπτομέρειες;
Ένα θετικό σημείο που διαπιστώσαμε διαβάζοντας το κείμενο της νέας Διάταξης είναι ότι αναφέρεται σαφώς η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος έψησης στα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπου εντάσσεται η «ζεστή γωνιά». Η εμπειρία μας πάντως μέχρι σήμερα από την επικοινωνία με επαγγελματίες σε όλη τη χώρα είναι ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση από υπηρεσία σε υπηρεσία ως προς αυτό το θέμα.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάρτηση για διαβούλευση της νέας Υγειονομικής Διάταξης το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε σχέδιο για την απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης τόσο της βιομηχανίας τροφίμων, όσο και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα καταργηθούν οι απαιτούμενες άδειες για το 90% των δραστηριοτήτων, μαζί και η διαδικασία προέγκρισης. Βέβαια οι εγκαταστάσεις που αφορούν ζωικά προϊόντα θα εξακολουθούν να απαιτούν επιτόπιο έλεγχο πριν από τη λειτουργία τους, όμως η σαρωτική λογική της απλοποίησης μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού στον τομέα του κρέατος.
Σε κάθε περίπτωση εφόσον μιλάμε για αλλαγή νομοθεσίας, θα πρέπει όλοι να βρίσκονται σε επιφυλακή. Και να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ειδικά στην διαδικασία της παρούσας διαβούλευσης μέχρι τις 18 Απριλίου, αφού είναι κάτι που μας αφορά. Τουλάχιστον έτσι θα διασφαλιστεί ότι θα ακουστεί και η φωνή των άμεσα εμπλεκόμενων.

04 April 2016
Banner
Banner