Απόφαση Τσιρώνη: Μέχρι τέλος του 2017 η πληρωμή για τις βοσκήσιμες γαίες

29 June 2017

Απόφαση Τσιρώνη: Μέχρι τέλος του 2017 η πληρωμή για τις βοσκήσιμες γαίες

Παράταση μέχρι το τέλος του 2017 δίνει για την πληρωμή των βοσκήσιμων γαιών, Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο αν. υπουργός ΥΠΑΑΤ Γ. Τσιρώνης. Με την Απόφαση δίνεται και η «δυνατότητα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για μια μόνιμη και καθαρή λύση, με στόχο να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να αποτραπεί η  ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων σε όλη την επικράτεια», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο. Η Απόφαση υπογράφηκε χθες και οδεύει προς το Εθνικό Τυπογραφείο.

Όπως ανακοινώνει το ΥΠΑΑΤ, «Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την  μίσθωση βοσκήσιμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β΄ 2848) “Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης” απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β’ 1340) απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει».

Βρείτε εδώ το κείμενο της Απόφασης.

29 June 2017
Banner
Banner