Μέχρι 31/12/2021 η υποβολή αιτήματος για τη συνέχιση λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

21 December 2020

Μέχρι 31/12/2021 η υποβολή αιτήματος για τη συνέχιση λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Παρατείνεται εκ νέου, κατά ένα έτος, δηλαδή μέχρι 31/12/2021, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος από κτηνοτρόφους που επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Συγκεκριμένα, με βάση την αποδεδειγμένη δυσκολία των κατόχων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταβλικών τους εγκαταστάσεων εν μέσω της πανδημίας Covid-19, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία που παρατείνει κατά ένα έτος την υποχρέωση των κτηνοτρόφων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊό COV1D-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και έχει ως εξής:

«3. Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου. Οι διοικητικές πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.».

21 December 2020
Banner