Μέχρι 11 Μαΐου παρατείνονται τα αιτήματα τροποποίησης για τις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές

31 March 2020

Μέχρι 11 Μαΐου παρατείνονται τα αιτήματα τροποποίησης για τις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές

Παρατείνεται μέχρι τις 11 Μαΐου 2020 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτημάτων τροποποίησης πράξης, των αιτημάτων μεταβίβασης και της αποδοχής τους εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, για πράξεις που έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 10.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Πρόκειται για το Μέτρο «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και η παράταση αφορά τις Δράσεις:

- 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»

- 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

- 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»

- 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων»

- 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Τα ανωτέρω αναφέρονται σε σημερινή εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

31 March 2020
Banner