Μέτρα στήριξης εργασίας και επιχειρήσεων – η ΠΝΠ

12 March 2020

Μέτρα στήριξης εργασίας και επιχειρήσεων – η ΠΝΠ

Αναστολές πληρωμών εισφορών και φόρων, άδειες ειδικού σκοπού των εργαζομένων, τηλε-εργασία, επιδόματα και κάλυψη δαπανών περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν ανάλογα με την εξάπλωση του κορονοϊού και τις αποφάσεις που θα λάβει το Eurogroup που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου.

Για την εφαρμογή τους θα εκδίδονται κατά περίπτωση υπουργικές αποφάσεις από τα αρμόδια υπουργεία.

Ανάμεσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι και τα παρακάτω:

Μετρο 1: Αναστολές πληρωμών

Για την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την προστασία της απασχόλησης η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή:

■ για 3 μήνες, των πληρωτέων έως 31 Μαρτίου ασφαλιστικών εισφορών και κάθε είδους ρύθμισης αυτών

■ για 4 μήνες, της πληρωτέας έως τέλος Μαρτίου οφειλής ΦΠΑ

■ για 4 μήνες, των πληρωτέων έως τέλος Μαρτίου βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ καθώς και των δόσεων για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών.

■ Επίσης, στα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνεται η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων.

Μέτρο 2: 100 εκατ. για επιχειρήσεις που κλείνουν προσωρινά

Προκειμένου να καλυφθεί μέρος της δαπάνης μισθοδοσίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν ή θα αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω κορονοϊού, προβλέπεται σε πρώτη φάση η διάθεση ποσού περί τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Με αυτό το ποσό θα καλυφθεί σε πρώτη φάση ένα μηνιαίο επίδομα ύψους περίπου 500 ευρώ. Δεν έχει αποσαφηνιστεί το κανάλι διανομής αυτής της χρηματοδότησης, εάν, δηλαδή, θα προέρχεται από τον ΟΑΕΔ ή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, στη χρηματοδότηση τόσο της άδειας «ειδικού σκοπού» όσο και του μηνιαίου επιδόματος για τους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους, η συμμετοχή του κράτους παραμένει δυναμική και δεν αποκλείεται, αναλόγως της έκτασης του προβλήματος, να αυξηθεί.

Η αρχική πρόβλεψη είναι για δύο μήνες. Στις πρώτες επιχειρήσεις που θα υποστηριχτούν από την έκτακτη χρηματοδότηση για τη μισθοδοσία του προσωπικού τους που τίθεται σε αναγκαστική αργία για περισσότερο από 10 ημέρες, εντάσσονται όσες ανέστειλαν τη λειτουργία τους με διοικητική απόφαση λόγω κορονοϊού, επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Ζακύνθου.

Μέτρο 3: Άδεια «ειδικού σκοπού»

■ Δυνατότητα να απέχουν οι εργαζόμενοι γονείς από την εργασία τους [εφόσον δεν προβλέπεται άλλη δυνατότητα, μέσω αλλαγής βάρδιας, εξ αποστάσεως απασχόληση (τηλε-εργασία) ή μέσω ευέλικτου ωραρίου] με άδεια «ειδικού σκοπού» καταβαλλόμενη από το κράτος και την εργοδοσία στο μεγαλύτερο μέρος της. Η άδεια «ειδικού σκοπού» θα είναι επιπρόσθετη της κανονικής.

■ Θα είναι πληρωμένη, θα μπορεί να τη λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή μέχρι τις 10 Απριλίου. Στη ρύθμιση φυσικά και εντάσσονται οι μονογονεϊκές οικογένειες.

■ Το κόστος της άδειας «ειδικού σκοπού» επιμερίζεται και στα τρία μέρη κατά την αναλογία: 1 (από τον τακτικό προϋπολογισμό)- 2 (από εργοδότη)- 1 (από την κανονική άδεια του εργαζομένου). Αυτή η σχέση ισχύει για τον εργαζόμενο που θα πάρει άδεια «ειδικού σκοπού» στον ιδιωτικό τομέα οπότε το Δημόσιο θα καλύψει το 1/3. Δηλαδή για κάθε 4 ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως «ειδικού σκοπού» και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια.

■ Εάν ή άδεια «ειδικού σκοπού» χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα, το κράτος καλύπτει το σύνολο των αποδοχών.

■ Την άδεια «ειδικού σκοπού» δεν μπορούν να τη λάβουν ταυτοχρόνως και οι δύο εργαζόμενοι γονείς

■ Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων νοσηλεύεται ή έχει προσβληθεί από κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το κείμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα που στόχο έχουν την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορονοϊού Covid-19:

12 March 2020
Banner
Banner