Λήψη µέτρων λόγω των εστιών αφρικανικής πανώλους στη Βουλγαρία

26 August 2021

Λήψη µέτρων λόγω των εστιών αφρικανικής πανώλους στη Βουλγαρία

Εγκύκλιο σχετικά με τις εστίες αφρικανικής πανώλους των χοίρων (ΑΠΧ) και την λήψη των αναγκαίων μετρων εξέδωσε το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της ΓΔ Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Εστίες ΑΠΧ στην Βουλγαρία και ζώνες ακτίνας 50 χλµ.

Το έγγραφο ενημερώνει ότι στις 18, 19 και 20 Αυγούστου 2021 µέσω του συστήµατος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, µεταξύ άλλων, τρείς (3) πρωτογενείς εστίες ΑΠΧ σε κατοικίδιους χοίρους στην Βουλγαρία στις περιοχές Pazardzhik –η οποία αφορούσε συστηµατική εκτροφή αποτελούµενη από 13.000 χοίρους–και Hisar. Στη Βουλγαρία για το έτος 2021 έχουν εντοπισθεί από 01.01.2021 έως 23.08.2021, τέσσερεις εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 193 εστίες σε αγριόχοιρους.

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήµατος στη χώρα μας και να αποφευχθεί µια επιζωοτία, η εγκύκλιος εφιστά την προσοχή στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρµογή των αναγκαίων μέτρων:

  • άµεση συγκρότηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας µε στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των οµάδων κυνηγών, σύµφωνα µε το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσµού των Αγριόχοιρων που περιγράφεται στο Παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021),
  • εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σύµφωνα µε την εγκύκλιο 982/151995/09.06.2021 της υπηρεσίας µας,
  • έλεγχο των µέτρων   βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία του   Παραρτήµατος 4   της ΚΥΑ 147/21886/25.01.2021 (ΦΕΚ 313Β΄/28.01.2021),
  • εντατικοποίηση της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης σε κατοικίδιους χοίρους σύµφωνα µε την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας µας και ειδικά στην «απαγορευµένη ζώνη 1»,
  • εντατικοποίηση των ελέγχων των µέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις του  άρθρου 5 της ΥΑ 1102/182415/12.07.2021 σύµφωνα µε την εγκύκλιο 1172/196069/23.07.2021 της υπηρεσίας,
  • εντατικοποίηση των ελέγχων στα σηµεία εισόδου στη Χώρα σύµφωνα µε  την εγκύκλιο 458/50853/13.02.2020 της υπηρεσίας.
26 August 2021
Banner
Banner