Μέτρα για τη διέλευση ζώντων ζώων στα Βαλκάνια

10 May 2016

Μέτρα για τη διέλευση ζώντων ζώων στα Βαλκάνια

Ειδικά μέτρα για τη διέλευση των ζώντων βοοειδών από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης στα Βαλκάνια έλαβε η αρμόδια διεύθυνση Υγείας των Ζώων με έγγραφο που εξέδωσε χθες (9/5). Στο έγγραφο γίνεται λόγος για την παρουσία της επιζωοτίας οζώδους δερματίτιδας στη γειτονική Βουλγαρία, αλλά και σε μια εστία που γνωστοποιήθηκε στη FYROM. Ως γνωστό έχουν εντοπισθεί κρούσματα της νόσου και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, με αποτέλεσμα να ισχύουν ειδικά μέτρα στην περιοχή αυτή.

Η διακίνηση ενός σημαντικού αριθμού ζώντων βοοειδών με προορισμό τη χώρα μας γίνεται μέσω Βουλγαρίας, δηλαδή μέσα από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης των εστιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Η διέλευση αυτή μη εμβολιασμένων ζώων δημιουργεί κινδύνους μετάδοσης του νοσήματος και επανεμφάνισης κρουσμάτων στη χώρα μας. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος, η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ προτείνει εναλλακτική διαδρομή μέσω Σερβίας και FYROM.

Η διαμετακόμιση ζώντων ζώων μέσα από το έδαφος των προαναφερθέντων χωρών είναι δυνατή εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Τα ζώντα ζώα (ζώα για άµεση σφαγή/ βοοειδή για πάχυνση) µεταφέρονται σε φορτηγά τα οποία έχουν σφραγιστεί µε σφραγίδα που φέρει αριθµό σειράς. Ο αριθµός της σφραγίδας πρέπει να αναγράφεται στο υγειονοµικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύµφωνα µε την οδηγίας64/432/ΕΟΚ για τα ζώντα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή και πάχυνση και σύµφωνα µε την οδηγία91/68/ΕΟΚ για τα αιγοπρόβατα που προορίζονται για σφαγή.
- Το εν λόγω φορτίο πρέπει να εισέλθει σε έδαφος της Ε.Ε. µέσω εγκεκριµένου για τον σκοπό αυτόν συνοριακού σταθµού ελέγχου (στην προκειµένη περίπτωση ο ΣΥΚΕ Ευζώνων) όπου θα διεξαχθούν οι απαραίτητοι κτηνιατρικοί έλεγχοι
- Η σφραγίδα θα πρέπει να είναι άθικτη κατά την άφιξη στον καθορισµένο σταθµό συνοριακού ελέγχου εισόδου στην Ένωση και ο αριθµός σφραγίδας να καταγραφεί στο ενοποιηµένο µηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστηµα TRACES
- Το πιστοποιητικό πρέπει να σφραγισθεί στο σηµείο εξόδου της Ένωσης από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές, πριν διαµετακοµιστεί από τρίτες χώρες, µε την ακόλουθη διατύπωση «Μόνο για διαµετακόµιση µεταξύ διαφορετικών σηµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας/Μαυροβουνίου/Σερβίας».
- Τα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση πρέπει να µεταφέρονται απευθείας στην εκµετάλλευση προορισµού που έχει οριστεί από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή προορισµού. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η µετακίνηση των ζώων αυτών από την εν λόγω εκµετάλλευση παρά µόνο για άµεση σφαγή.

Παρόλα αυτά, εάν τα φορτία περάσουν µέσα από ζώνες προστασίας και επιτήρησης της Βουλγαρίας και της Ελλάδας οι εκµεταλλεύσεις θα εντάσσονται σε καθεστώς αυξηµένης επιτήρησης για 28 ηµέρες ως εκµεταλλεύσεις πιθανής µετάδοσης του νοσήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο14 σηµείο Γ του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδίδονται Αποφάσεις και θα κοινοποιούνται στο Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων. Τα ζώα θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και για το συγκεκριµένο διάστηµα δεν θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους σε άλλες εκµεταλλεύσεις. Επισηµαίνεται ότι επειδή στα αρχικά στάδια της νόσου το οζίδια δεν είναι ορατά, απαιτείται ψηλάφηση των ζώων.

10 May 2016
Banner