Στην τελική ευθεία η μεταρρύθμιση για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε.

07 April 2020

Στην τελική ευθεία η μεταρρύθμιση για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ε.Ε.

Δύο Κανονισμοί και μια Οδηγία θα αποτελούν τη μεταρρύθμιση που προωθεί για τον τομέα οδικών μεταφορών η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που είναι γνωστή ως δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Αποτελείται από:

- έναν Κανονισμό που διέπει την πρόσβαση στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών,

- έναν Κανονισμό σχετικά με τον μέγιστο χρόνο εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς και τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων και

- μια Οδηγία για την αναθεώρηση των απαιτήσεων επιβολής και τη θέσπιση κανόνων για την απόσπαση των οδηγών.

Τους νέους κανόνες ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο της Ε.Ε. στοχεύοντας να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, να εισαγάγει ειδικούς κανόνες απόσπασης των οδηγών στις διεθνείς μεταφορές και να επικαιροποιήσει τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών.

Οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν σήμερα, πρέπει τώρα να περάσουν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση πριν δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι δύο Κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους και η Οδηγία την επομένη της δημοσίευσής της.

07 April 2020
Banner
Banner