Μέλος των COPA και COGECA η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

19 June 2017

Μέλος των COPA και COGECA η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ομόφωνα δεκτή στους κόλπους των κορυφαίων ευρωπαϊκών αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων COPA και COGECA έγινε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Την απόφαση να δεχτούν ως μέλος την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ πήραν τα Προεδρεία των COPA και COGECA στις συνεδριάσεις τους που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Ιουνίου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ιωάννης Κουφουδάκης

Ο διευθύνων σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ιωάννης Κουφουδάκης

Όπως δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, Ιωάννης Κουφουδάκης, με αφορμή το σημαντικό αυτό γεγονός, δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας να μονοπωλήσει τις COPA και COGECA, αποκλείοντας τη μελλοντική συμμετοχή σε αυτές άλλων ελληνικών οργανώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει ως εξής:

«Ουσιαστική δυνατότητα εκπροσώπησης και παρέμβασης στις  ευρωπαϊκές εξελίξεις αποκτούν και πάλι οι Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμοί. Μετά από μια μακρά περίοδο  απουσίας από τα ευρωπαϊκά δρώμενα, θα έχουν πλέον φωνή και ρόλο στην ΕΕ, σε συνέχεια των διαδοχικών απόφασεων των κορυφαίων ευρωπαϊκών αγροτικών και συνεταιριστικών οργανώσεων COPA και COGECA με τις οποίες η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έγινε μέλος τους.

Συγκεκριμένα, στις συνεδριάσεις των Προεδρείων των COPA και COGECA που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στις 15 και 16 Ιουνίου, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έγινε ομόφωνα και πανηγυρικά δεκτή στους κόλπους των σημαντικών αυτών οργανώσεων.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία ιδρύθηκε το 2014, προέκυψε μέσα από μια  ουσιαστική αλλά και επείγουσα ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας αντιπροσωπευτικής οργάνωσης στον αγροτικό τομέα η οποία θα είχε την δυνατότητα αφενός μεν να επαναφέρει την χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, αφετέρου δε να συμβάλει ουσιαστικά ώστε οι παραγωγοί και οι συνεταιριστικές  οργανώσεις της χώρας να προχωρήσουν σε ένα ποιοτικό άλμα προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Βασικός σκοπός της εταιρείας από την ίδρυσή της είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας και η βελτίωση της οικονομικής θέσης των παραγωγών.

Κατά την ομιλία του στα Προεδρεία των COPA και COGECA,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κος Ιωάννης Κουφουδάκης τόνισε την εξαιρετική σημασία της εθνικής εκπροσώπησης στις κορυφαίες αγροτικές και συνεταιριστικές οργάνωσεις της Ευρώπης, ενώ  σημείωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της εταιρείας να μονοπωλήσει τις COPA και COGECA, αποκλείοντας τη μελλοντική συμμετοχή σε αυτές άλλων ελληνικών οργανώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στις COPA & COGECA εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι Έλληνες αγρότες και συνεταιρισμοί θα έχουν και πάλι λόγο εκεί όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις οι οποίες αφορούν στις αναθεωρήσεις της ΚΑΠ, τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το πλαίσιο λειτουργίας των αγορών αγροτικών προϊόντων κ.α.

Ως θεσμικός πλέον φορέας η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει την πρόθεση να εντάξει στις εθνικές ομάδες εργασίας που θα δημιουργήσει, για κάθε ένα από τα σημαντικά αυτά ζητήματα, όσους ενδιαφερόμενους ενεργούς αγρότες και εμπειρογνώμονες διαθέτουν εμπειρία και γνώση και ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στην εθνική αυτή προσπάθεια».

19 June 2017
Banner