Μειώστε την προσφορά, λέει στους χοιροπαραγωγούς η ολλανδική προεδρία της Ε.Ε.

15 March 2016

Μειώστε την προσφορά, λέει στους χοιροπαραγωγούς η ολλανδική προεδρία της Ε.Ε.

Story Highlights

  • Στόχος της συζήτησης στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ ήταν να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των ισχυόντων μέτρων στήριξης της αγοράς χοίρειου κρέατος, αλλά και το ενδεχόμενο να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης

Related Articles

Με τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς της αγοράς, μεταξύ των οποίων το χοίρειο κρέας, ασχολήθηκαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στο χθεσινό (14/3) Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία». Στόχος της συζήτησης ήταν να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των ισχυόντων μέτρων στήριξης της αγοράς αλλά και το ενδεχόμενο να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Η συζήτηση ήρθε σε μια στιγμή που η ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού κρέατος προβληματίζεται όχι μόνο από τη συνέχιση της δύσκολης κατάστασης στο μέτωπο των τιμών παραγωγού, αλλά και από τα πενιχρά αποτελέσματα που έδειξε η πρόσφατη ιδιωτική αποθεματοποίηση στο χοιρινό (λεπτομέρειες για την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού θα βρείτε στο τεύχος Μαρτίου του Meat News, που κυκλοφορεί). Το Συμβούλιο συμφώνησε με την Κομισιόν να αναλάβουν αποφασιστική δράση χωρίς καθυστέρηση.

Στη συνεδρίασή τους οι υπουργοί αναγνώρισαν το μέγεθος του προβλήματος και συμφώνησαν στην ανάγκη να υπάρξει άμεση απάντηση από την Ε.Ε. Επαναβεβαίωσαν το γεγονός ότι οι όποιες δράσεις πρέπει να ξεκινούν από την αφετηρία της αλληλεγγύης και του σεβασμού προς τις αξίες της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Η ολλανδική προεδρία του Συμβουλίου μάλιστα, στο κείμενο των συμπερασμάτων, καλεί όλους όσοι σχετίζονται με την αγορά χοίρειου κρέατος να συνεισφέρουν στην εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Πιο διαφωτιστικός ήταν ο προεδρεύων του Συμβουλίου, Ολλανδός υπουργός Γεωργίας Martijn van Dam, ο οποίος όπως μαθαίνουμε από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης: «Αναγνωρίζουμε το βάθος και τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης στην αγορά αγροτικών προϊόντων και τις συνέπειές της στην Ευρώπη, ειδικά για τους τομείς των γαλακτοκομικών, του χοίρειου κρέατος, των φρούτων και των λαχανικών. Συμφωνούμε στην ανάγκη περαιτέρω απάντησης από την Ε.Ε. που θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη ειδικών μέτρων. Επιβεβαιώνουμε τον προσανατολισμό της κοινής Αγροτικής Πολιτικής με στόχο την παροχή της πλέον αποτελεσματικής υποστήριξης για έναν πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο γεωργικό τομέα στην Ε.Ε. Επιβεβαιώνουμε επίσης ότι οι δράσεις πρέπει να στηρίζονται στην αλληλεγγύη και να σέβονται τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς γαλακτοκομικών και χοίρειου κρέατος να πάρουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις τους υπό το φως αυτών των εκτιμήσεων, να δράσουν υπεύθυνα και να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η μείωση της προσφοράς».

15 March 2016
Banner