Μείωση ζωικού κεφαλαίου στα αιγοπρόβατα, αύξηση της συγκέντρωσης σε χοίρους και βοοειδή

28 June 2018

Μείωση ζωικού κεφαλαίου στα αιγοπρόβατα, αύξηση της συγκέντρωσης σε χοίρους και βοοειδή

Αυξομειώσεις του ζωικού κεφαλαίου το 2017 σε σχέση με το 2016 έδειξε η σχετική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα 28/6/18. Συγκεκριμένα, το 2017 αυξήθηκε ο αριθμός των βοοειδών, παρέμεινε σχεδόν σταθερός ο αριθμός των χοίρων, ενώ μειώθηκε ο αριθμός των προβάτων και των αιγών. Όσον αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, αυξήθηκαν εκείνες που εκτρέφουν βοοειδή, ενώ μειώθηκαν οι εκμεταλλεύσεις χοίρων, προβάτων και αιγών. Την ίδια στιγμή, αυξήθηκε ο ανά εκμετάλλευση αριθμός βοοειδών και χοίρων, σε αντίθεση με την εικόνα των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα και αίγες.

Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεις, 2016-2017

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών:

Ο αριθμός των βοοειδών αυξήθηκε κατά 0,3% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 555.672 ζώα το 2017 έναντι 553.805 ζώων το 2016.

Ο αριθμός των χοίρων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή και ανήλθε σε 743.588 ζώα το 2017 έναντι 743.228 ζώων το 2016.

Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,7% και ανήλθε σε 8.592.619 ζώα το 2017 έναντι 8.738.618 ζώων το 2016.

Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 3.767.839 ζώα το 2017 έναντι 3.887.902 ζώων το 2016.

Όσον αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων:

Αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 0,1% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 15.183 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 15.168 εκμεταλλεύσεων το 2016.

Μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 0,9% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 17.789 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 17.957 εκμεταλλεύσεων το 2016.

Μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 0,5% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 87.109 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 87.505 εκμεταλλεύσεων το 2016.

Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 0,4% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 67.551 εκμεταλλεύσεις το 2017 έναντι 67.820 εκμεταλλεύσεων το 2016.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 36,6 το 2017 έναντι 36,5 το 2016.

Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 41,8 το 2017 έναντι 41,4 το 2016.

Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,2% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 98,6 το 2017 έναντι 99,9 το 2016.

Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 55,8 το 2017 έναντι 57,3 το 2016.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες) εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες (ΖΜ) παρουσίασε μείωση 1,8%. Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΖΜ το 2017 ήταν 1.821.490, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 396.683 ΖΜ αντιστοιχούν στα βοοειδή, 188.761 ΖΜ στους χοίρους, 859.262 ΖΜ στα πρόβατα και 376.784 ΖΜ στις αίγες.

28 June 2018
Banner