Μειώνεται περαιτέρω το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα, λέει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

17 July 2017

Μειώνεται περαιτέρω το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα, λέει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αρνητική μεταβολή δείχνουν τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου (βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών) που πραγματοποίησε η ελληνική στατιστική αρχή για το έτος 2016. Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα 2015-2016, ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 4,9% (το 2016 ανήλθε σε 553.805 ζώα έναντι 582.176 ζώων το 2015), ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 15,2% (το 2016 ανήλθε σε 743.228 ζώα έναντι 876.929 ζώων το 2015). Στη συνέχεια, η Υπηρεσία αναφέρει ότι ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,3% (το 2016 ανήλθε σε 8.738.618 ζώα έναντι 8.852.398 ζώων το 2015) και ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,2% (το 2016 ανήλθε σε 3.887.902 ζώα έναντι 4.017.171 ζώων το 2015).

Μείωση όμως παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων. Οι εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν βοοειδή λιγόστεψαν κατά 2,8% το 2016 σε σχέση με το 2015 (15.168 εκμεταλλεύσεις έναντι 15.609 το 2015). Οι εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν χοίρους μειώθηκαν κατά 2,7% το 2016 (17.957 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 18.455 εκμεταλλεύσεων το 2015). Επίσης, μείωση κατά 1,4% παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα και αίγες.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, ανακοινώνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2016 ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,1%, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 12,9%, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% και ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,9%.

EREYNES ZOIKOY KEFALAIOY 2016

17 July 2017
Banner