Μεγα-επιχείρηση ελέγχων στην αγορά ενόψει Πάσχα

29 April 2016

Μεγα-επιχείρηση ελέγχων στην αγορά ενόψει Πάσχα

Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 29/4 η πρώτη «σοδειά» των ελέγχων που πραγματοποίησαν, στο διάστημα μεταξύ 14 και 27 Απριλίου, μικτά κλιμάκια του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.), της Οικονομικής Αστυνομίας, των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, του ΣΕΠΕ και με τη συνδρομή των τοπικών Αστυνομικών Αρχών.
Οι έλεγχοι που διενέργησαν όλες οι παραπάνω υπηρεσίες σε επιχειρήσεις επεξεργασίας-συσκευασίας-τυποποίησης-διακίνησης και εμπορίας προϊόντων-τροφίμων ζωικής και φυτικής παραγωγής, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά από κοινού, ως αποτέλεσμα «της απόφασης της Πολιτείας, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, με το συντονισμό των αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο υγιής ανταγωνισμός, η τήρηση των κανόνων της αγοράς και η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας».
Δεκάδες ήταν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται αρκετές που αφορούν τον κλάδο του κρέατος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε:
1. Σε επιχείρηση διακίνησης ζώντων ζώων, νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων-εκμετάλλευσης σφαγείου στην Αττική:
• Από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
• Από τους ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής διαπιστώθηκαν παρατυπίες όσον αφορά την υγιεινή των χώρων σφαγής και την διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.
• Από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος.
2. Στα διόδια Μαλγάρων από μεικτό κλιμάκιο των προαναφερομένων Υπηρεσιών ελέχθησαν 13 φορτηγά. Βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις (υγειονομικές – άδεια μεταφοράς κρεατοσκευασμάτων). Βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις ΚΟΚ.
3. Σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου, επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος στην Αττική:
• Από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος.
• Από τους ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκαν παρατυπίες αναφορικά με την μη τήρηση των όρων υγιεινής, αποκλίσεις ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία απόψυξης των προϊόντων, και θα ακολουθήσει έλεγχος ιχνηλασιμότητας εισαγομένων αμνοεριφίων και νωπών υποπροϊόντων κρέατος. Επίσης κατά τον έλεγχο κατεστράφησαν συνολικά 536 κιλά νωπών υποπροϊόντων κρέατος ακατάλληλα προς κατανάλωση.
4. Στη Βαρβάκειο Αγορά από μεικτό κλιμάκιο των προαναφερόμενων Υπηρεσιών βεβαιώθηκε μια παράβαση από ΣΕΠΕ για ανασφάλιστο εργαζόμενο, μια για έλλειψη παραστατικών και διαπιστώθηκαν από τον ΕΦΕΤ δύο παραβάσεις που αφορούσαν ζωικά προϊόντα.
5. Σε Γεωργική-Κτηνοτροφική Επιχείρηση (Σφαγείο) στη Βόρεια Ελλάδα:
• Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας βεβαιώθηκαν πέντε (5) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
• Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαπιστώθηκε ότι 430 αρνιά δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση και δε συνοδεύονταν από πιστοποιητικά διακίνησης προς σφαγή.
6. Σε σφαγεία της Αθήνας κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν εντόσθια και κρέατα.
7. Σε εταιρεία της Β. Ελλάδας που δραστηριοποιείται στο Χονδρικό Εμπόριο Κρέατος, προϊόντων κρέατος και σε εκτροφή αιγοπροβάτων:
• Από Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαπιστώθηκε η είσοδος 5.302 ζώων και από τον έλεγχο προέκυψε έλλειμμα 2.000 αμνοεριφίων, και σχεδόν το σύνολο των ζώων να μη φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση για να αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητά τους, και χώρος σταβλισμού τους να μην είναι αδειοδοτημένος.
8. Από έλεγχο στα σφαγεία Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ανευρέθησαν 2.100 αρνιά χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση και ο προορισμός τους και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
9. Σε επιχείρηση σφαγείο στη Β. Ελλάδα :
• Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας βεβαιώθηκαν φορολογικές παραβάσεις καθώς και δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) κιλά νωπού βοοειδούς κρέατος δεν δικαιολογούνταν από φορολογικά στοιχεία.
• Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δεσμεύτηκαν χίλια εννιακόσια (1.900) κιλά βόειου κρέατος τα οποία δεν έφεραν την ετικέτα με τις προβλεπόμενες σημάνσεις βόειου κρέατος.
10. Σε σφαγείο στην Πελοπόννησο ανευρέθησαν ρουμανικά σφάγια που δεν ήταν εγγεγραμμένα και η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

Για όλες τις περιπτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και διερευνώνται περαιτέρω οι υποθέσεις που εμπίπτουν στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «οι έλεγχοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι και πέραν των καθ’ ύλη και κατά τόπους ελέγχων της αγοράς, εκάστης υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκαν το ανωτέρω διάστημα».

29 April 2016
Banner