Με ξεχωριστή Γ.Δ. Κτηνιατρικής και ισχυρή Γ.Δ. Τροφίμων ο καινούργιος Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ

05 September 2017

Με ξεχωριστή Γ.Δ. Κτηνιατρικής και ισχυρή Γ.Δ. Τροφίμων ο καινούργιος Οργανισμός του ΥΠΑΑΤ

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το νέο οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αποτυπώνεται σε Προεδρικό Διάταγμα. Ο Οργανισμός περιέχει πολλές τροποποιήσεις, και στόχος ήταν να γίνει πιο λειτουργικός και να συνεισφέρει περισσότερο και καλύτερα στις απαιτήσεις της εποχής και στην ιδέα που διακινεί με μεγάλη έμφαση η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ότι ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να γίνει ο μοχλός εξόδου της χώρας από την κρίση.

Από την πρώτη ματιά γίνεται φανερό ότι στο ΥΠΑΑΤ συστήνεται Γενική Διεύθυνση Γεωργίας η οποία συγκροτείται μεταξύ άλλων και από τη Διεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, τη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και τη Διεύθυνση Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.

Επίσης, επανέρχεται ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής που συγκροτείται από τη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων και Κτηνιατρικών Φαρμάκων, τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,  και το Τμήμα Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων.

Ως στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ορίζονται:

α) η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, β) η πρόληψη και καταπολέμηση των ζωοανθρωπονόσων, γ) η προστασία των ζώων κατά την εκτροφή, μεταφορά και τη σφαγή τους, δ) η πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών και χημικών κινδύνων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ε) η άσκηση των επισήμων ελέγχων στα εισαγόμενα στη χώρα τρόφιμα ζωικής προέλευσης καθώς και η άσκηση των επισήμων ελέγχων όσον αφορά στα εισαγόμενα και διακινούμενα στη χώρα ζώντα ζώα, στα ζωικά υποπροϊόντα και τις εξαγωγές.

Γ.Δ. Τροφίμων για ασφαλή τρόφιμα, ελέγχους, μέτρα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Επιπλέον, συστήνεται Γενική Διεύθυνση Τροφίμων, που συγκροτείται από τη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, και τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της νέας Γ.Δ. συγκαταλέγονται: Η διασφάλιση παραγωγής ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η βελτιστοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού στα στάδια παραγωγής, διακίνησης, και εμπορίας τροφίμων ιδίως στα θέματα νοθείας και ελληνοποιήσεων. Η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών με υγιή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Η βελτίωση της παραγωγής και ανταγωνιστικότητας των τροφίμων. Η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων. Η ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, προϊόντων Ορεινών, Νησιωτικών κ.λπ. με την εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας και εφαρμογή της αντίστοιχης ενωσιακής νομοθεσίας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Το άνοιγμα νέων αγορών και η ενίσχυση υφισταμένων εμπορικών ροών γεωργικών προϊόντων. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων. Η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των μέτρων προώθησης εντός και εκτός Ε.Ε. Η εισήγηση για λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων.

Δημιουργείται επομένως μια σημαντική Γενική Διεύθυνση με πολλαπλές αρμοδιότητες. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι αν και υπάρχει στο ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενος οργανισμός ελέγχου τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, στο οργανόγραμμα ο Φορέας αυτός αναφέρεται μόνο μία φορά: εκεί όπου ορίζεται ότι οι κτηνίατροι του ΕΦΕΤ θα εκπαιδεύονται στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος. Θα υπάρχει κάποιο είδος σχέσης του ΕΦΕΤ με τη Γ.Δ. Τροφίμων του Υπουργείου; Θα υπάρχει, πολύ περισσότερο, κάποιο είδος συνεργασίας; Διότι κάποιοι έχουν αρχίσει να εύχονται να μην υπάρξουν προβλήματα… ενδοσυνεννόησης.

05 September 2017
Banner
Banner