Με ΦΠΑ 23% τα παρασκευάσματα κρέατος;

15 July 2015

Με ΦΠΑ 23% τα παρασκευάσματα κρέατος;

Μόνο τα νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα θα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που ψηφίζεται στη Βουλή, ως προαπαιτούμενο για τη συμφωνία με τους "εταίρους". Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 που αφορά τα φορολογικά μέτρα και στο Παράρτημα ΙΙΙ που περιλαμβάνει τα αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή 13% αναφέρονται τα εξής:

Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, από βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ 0201, 0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).

Από τη διατύπωση αυτή συνάγεται ότι τα παρασκευάσματα κρέατος δεν περιλαμβάνονται στο μειωμένο συντελεστή.

15 July 2015
Banner
Banner