Με 300 ευρώ νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων

06 November 2017

Με 300 ευρώ νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων

Τη νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων, χωρίς πρόστιμο, αλλά με παράβολο 300 ευρώ προβλέπει ο Νόμος 4495 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».

Στο νόμο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ τ.Α΄167/3-11-2017), αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

Αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες, υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονται νομίμως κτηνοτρόφοι και οι εκτάσεις αυτές έχουν καταχωριστεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς καταβολή προστίμου, αφού υποβάλουν:
α) αίτηση,
β) αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων,
γ) τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 50 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων,
δ) παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

06 November 2017
Banner