Ματαιώνεται η SIAL Paris 2020

20 July 2020

Ματαιώνεται η SIAL Paris 2020

Related Articles

Τη ματαίωση της διεθνούς ελθεσης τροφίμων και ποτών SIAL Paris ανακοίνωσε επισήμως η διοργανώτρια εταιρεία. Η έκθεση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 18-22 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το 2022, από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου.

20 July 2020
Banner