Λευκό χαβιάρι από σαλιγκάρια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

16 January 2017

Λευκό χαβιάρι από σαλιγκάρια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Κλειστή ελεγχόμενη εκτροφή σαλιγκαριού έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2016 τα μέλη της Ομάδας Εκτροφής Σαλιγκαριού του Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σκοπός, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Σχολής, η παραγωγή και προπάχυνση γόνου με παράλληλη παραγωγή λευκού χαβιαριού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τα 300 σαλιγκάρια-γεννήτορες του ενδημικού είδους Helix Aspersa Maxima, έχουν τοποθετηθεί σε ξύλινη κατασκευή, με ελεγχόμενη θερμοκρασία, σχετική υγρασία και φωτισμό. Οι γεννήτορες αυτού του είδους γεννούν κατά μέσο όρο μία φορά το χρόνο, περίπου 100 αβγά, συνολικού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων. Έως σήμερα, η συνολική παράγωγη αβγών έφθασε τα 510 γραμμάρια, τα οποία τοποθετήθηκαν σε γυάλινα δοχεία των 30 γρ. σε φυσικά συντηρητικά. Έχει ξεκινήσει έρευνα από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία έχει την εποπτεία των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης του ΕΠΑΛ και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Perrotis College για την υγιεινή των αβγών και τη διατροφική τους αξία, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής».

16 January 2017
Banner