Ξήλωμα των υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ από τις αρμοδιότητες στη βιομηχανία κρέατος (πλην σφαγείων)

15 May 2017

Ξήλωμα των υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ από τις αρμοδιότητες στη βιομηχανία κρέατος (πλην σφαγείων)

Δεν γνωρίζουμε αν ήταν απαίτηση των δανειστών η τροποποίηση του Π.Δ. 79/2007 που ορίζει τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όμως στο συμπληρωματικό μνημόνιο που φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, περιλαμβάνονται και τέτοιες διατάξεις.

Συγκεκριμένα, το Π.Δ. 79/2007 όριζε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ) της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, είναι αρμόδια για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ότι αφορά: στις εγκαταστάσεις σφαγείων, τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης – κατάψυξης κρέατος, καθετοποιημένων μονάδων κρέατος.

Τώρα, και σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο (Άρθρο 122), στην αρμόδια Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ, από τις παραπάνω κατηγορίες παραμένουν μόνο τα σφαγεία [Έναρξη ισχύος των νέων προβλέψεων είναι η 19η Ιουνίου 2017]. Η ίδια Διεύθυνση παραμένει αρμόδια για τη συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών της χώρας (ΕΦΕΤ) καθώς και με κάθε δημόσια υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.

Όπως εξηγεί πάντως η Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί, η νέα ρύθμιση έρχεται «προκειμένου να οριστούν εκ νέου οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης για τις οποίες είναι αρμόδια η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να εξαλειφθούν οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)».

Υπενθυμίζουμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι κάτι στο οποίο το meatnews.gr έχει από καιρό αναφερθεί, και κάτι για το οποίο έχουν διαμαρτυρηθεί τα συλλογικά όργανα των κτηνιάτρων του Δημοσίου, μιλώντας μάλιστα για σπάσιμο της τροφικής αλυσίδας από την πρωτογενή παραγωγή έως το τρόφιμο.

15 May 2017
Banner