Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε Σάμο και Κω

24 January 2018

Κρούσματα καταρροϊκού πυρετού σε Σάμο και Κω

Έγγραφο ενημέρωσης για κρούσματα καταρροϊκού πυρετού απέστειλε προς τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠΑΑΤ. Το έγγραφο, που έχει ημερομηνία 23/1/2018, αναφέρει ότι έχουν εµφανιστεί δύο εστίες Καταρροϊκού Πυρετού, στις Νήσους Κω και Σάµο.

Στην πρώτη περίπτωση, υποψία της νόσου τέθηκε ύστερα από εµφάνιση κλινικών συµπτωµάτων (ανορεξία, κατάπτωση, πυρεξία, ρινική καταρροή, οίδηµα προσώπου και δύσπνοια) της σε βοοειδές και εστία επιβεβαιώθηκε στις15 Ιανουαρίου2018, στην Κω. Το ζώο απεβίωσε την επόµενη ηµέρα. Το βοοειδές βρέθηκε οροθετικό και ανιχνεύθηκε ο ορότυποςBTV-16.

Η δεύτερη εστία επιβεβαιώθηκε στις19 Ιανουαρίου2018, στη Σάµο. Υποψία της νόσου τέθηκε ύστερα από διαπίστωση οροµετατροπής σε βοοειδές-µάρτυρα, πλαίσιο εφαρµογής ορολογικής επιτήρησης, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί κλινικά συµπτώµατα στο οροθετικό ζώο, όπως και σε κανένα άλλο ζώο στην εκτροφή. Η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυποBTV-16.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι «απαγορεύεται η έξοδος βοοειδών και µικρών µηρυκαστικών από το νησί της Σάµου και της Κω προς την υπόλοιπη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα».

24 January 2018
Banner