Κρέατα, παραπροϊόντα, παρασκευάσματα στο 13%

15 August 2015

Κρέατα, παραπροϊόντα, παρασκευάσματα στο 13%

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 18/8:
Στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% επανέρχονται όλα τα προϊόντα κρέατος, τα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων και τα παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νόμου που ψηφίστηκε στις 14/8 από την Βουλή.
Σύμφωνα με το Ν.4336/2015 ("τρίτο μνημόνιο"), όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14/8 (αρ.φύλλου 94) και συγκεκριμένα με την Υποπαράγραφο Δ2 του άρθρου 2 τροποποιείται και πάλι η σχετική παράγραφος του Κώδικα ΦΠΑ που αφορά τα προϊόντα κρέατος, επαναφέροντας όλα τα σχετικά προϊόντα στον συντελεστή ΦΠΑ. Το σχετικό απόσπασμα του νόμου έχει ως εξής:
"Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210).
Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603)."
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου "Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των βοειδών με τα λοιπά είδη κρέατος που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή και απλοποίησης των διατάξεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή αυτών". Στην ουσία με το νέο νόμο αποκαθίστανται οι αλλαγές που επέφερε ο προηγούμενος "μνημονιακός νόμος" (Ν.4334/2015) και η αγορά κρέατος επανέρχεται στο προηγούμενο καθεστώς ΦΠΑ.
Στο κείμενο του νόμου δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής της αλλαγής αυτής, παρά μόνο ότι θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και δανειστών.
Το Meat News επικοινώνησε με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από όπου πληροφορηθήκαμε ότι τυπικά η ισχύς των αλλαγών που γίνονται στο ΦΠΑ ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης, η οποία βάσει των κυβερνητικών δηλώσεων τοποθετείται εντός αυτής της εβδομάδος.

15 August 2015
Banner
Banner