Υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα στην Ε.Ε. ζητά η Έλενα Κουντουρά

18 September 2019

Υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα στην Ε.Ε. ζητά η Έλενα Κουντουρά

Εφαρμογή υποχρεωτικής δήλωσης προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην Ε.Ε. ζητά η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν.

Η κ. Κουντουρά αναφέρει ότι επτά κράτη μέλη της Ε.Ε., μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, έχουν ήδη υιοθετήσει σχετικά προσωρινά εθνικά μέτρα σε τρόφιμα για τα οποία δεν προβλέπεται υποχρεωτική δήλωση προέλευσης. Ως εκ τούτου, υποχρεούνται να καταθέσουν γραπτή έκθεση στην Κομισιόν σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών.

Εκτιμώντας ότι «ακόμη και στην περίπτωση που η δήλωση της προέλευσης είναι υποχρεωτική, η παρούσα ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στον παρασκευαστή να δηλώσει προέλευση απλά με τη γενική αναφορά «Ε.Ε.»/«εκτός Ε.Ε.» ή ότι ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του τροφίμου διαφέρει από τη χώρα καταγωγής», η ευρωβουλευτής διαπιστώνει ότι οι πληροφορίες για την προέλευση σε μεγάλο βαθμό απουσιάζουν σε πληθώρα τροφίμων. Το κενό αυτό δημιουργεί σημαντικά περιθώρια παραπλάνησης και έκθεσης των καταναλωτών σε διατροφικές απάτες.

Η κ. Κουντουρά ζητά από την Κομισιόν να τοποθετηθεί σχετικά με τον αντίκτυπο που είχαν στους καταναλωτές, στην εσωτερική αγορά και στο εμπόριο, τα προσωρινά μέτρα για υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης που εφάρμοσαν ορισμένα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Ζητά επίσης να επεκταθεί η υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα.

18 September 2019
Banner