Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον των αγροτικών περιοχών στην επόμενη 20ετία

06 November 2020

Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον των αγροτικών περιοχών στην επόμενη 20ετία

Ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει ξεκινήσει η Κομισιόν με όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως με τον τοπικό πληθυσμό των αγροτικών περιοχών.

Στόχος, να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές καθώς και τις αλλαγές που αναμένεται να επέλθουν έως το 2040.

Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει οι Επίτροποι Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Janusz Wojciechowski, Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων, Elisa Ferreira, και η Αντιπρόεδρος για τη Δημοκρατία και Δημογραφία Dubravka Šuica, προκειμένου να καταρτιστεί ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» και να δημοσιευθεί σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καλοκαίρι του 2021.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό έως τις 30/11/2020. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην κατάρτιση της σχετικήςΑνακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά στην σχετική ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation, με την απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα ECAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης.          https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en                              .

06 November 2020
Banner
Banner