Κομισιόν για πανδημία: Αύξηση ενισχύσεων για γεωργία/μεταποίηση, De minimis και πράσινες λωρίδες μεταφοράς εμπορευμάτων

27 March 2020

Κομισιόν για πανδημία: Αύξηση ενισχύσεων για γεωργία/μεταποίηση, De minimis και πράσινες λωρίδες μεταφοράς εμπορευμάτων

Αφότου ξεκίνησε η έξαρση του κοροναϊού, ο αγροδιατροφικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεικνύει ανθεκτικότητα και εξακολουθεί να παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, οι γεωργοί και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αυξανόμενη πίεση. Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αποτελεσματικής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρη την ήπειρο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις γεωργικές αγορές και το εμπόριο τροφίμων, ενώ τα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ ενημερώνονται τακτικά. Κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης, ο επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι παρουσίασε επισκόπηση της κατάστασης στους υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε.

Ο επίτροπος δήλωσε σχετικά: «Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή κρίση και είμαι ευγνώμων όσο ποτέ άλλοτε στους αγρότες και τους παραγωγούς για τη συνεχιζόμενη σκληρή δουλειά τους, παρά τις αυξανόμενες δυσκολίες και πιέσεις. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς έχει αποδειχθεί η ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Η σημερινή τηλεδιάσκεψη μας επέτρεψε να αποκτήσουμε μια γενική εικόνα αυτής της ταχέως μεταβαλλόμενης κατάστασης. Άκουσα προσεκτικά και σημείωσα όλες τις προτάσεις και όλα τα αιτήματα, ώστε να αναλυθούν και να απαντηθούν στη συνέχεια από την Επιτροπή. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ την κατάσταση σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράση εφόσον χρειαστεί

Από την αρχή της κρίσης εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τα ακόλουθα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα:

  • παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για ενισχύσεις της ΚΓΠ: η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι πλέον η 15η Ιουνίου 2020, αντί της 15ης Μαΐου, γεγονός που θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στους γεωργούς για τη συμπλήρωση των αιτήσεών τους σε αυτούς τους δύσκολους και πρωτόγνωρους καιρούς. Η παράταση έχει ήδη ανακοινωθεί για την Ιταλία και η Επιτροπή επεξεργάζεται τις νομικές ενέργειες που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της παράτασης για όλα τα κράτη μέλη.
  • αύξηση των κρατικών ενισχύσεων: σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, οι γεωργοί μπορούν πλέον να λάβουν μέγιστη ενίσχυση 100 000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση και οι εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων μπορούν να λάβουν μέγιστο ποσό 800 000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ένα είδος εθνικής στήριξης ειδικά για τον γεωργικό τομέα, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή. Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης αυτής αυξήθηκε πρόσφατα σε 20 000 ευρώ (έως 25 000 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις), γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η συνολική εθνική στήριξη που μπορεί να χορηγηθεί ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 120 000 ευρώ (ή 125 000 ευρώ) σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο.
  • συνεχής ροή τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ: η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς εμπορευμάτων με τη δημιουργία «πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας». Σε αυτές τις πράσινες λωρίδες κυκλοφορίας, που δημιουργούνται με βάση καθορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων, θα διενεργούνται συνοριακοί έλεγχοι που δεν θα υπερβαίνουν τα 15 λεπτά. Η διέλευση επιτρέπεται πλέον για όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των αγροδιατροφικών προϊόντων.

[Image by Gerd Altmann from Pixabay]

27 March 2020
Banner