Αναζητείται κόφτης στις… 90 πλαστικές σακούλες

13 June 2016

Αναζητείται κόφτης στις… 90 πλαστικές σακούλες

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε με ποιον τρόπο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θα καταφέρει να λάβει μέτρα (και ποια) προκειμένου «η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 λεπτές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025».

Αυτός είναι ο στόχος της Γ.Γ. Εμπορίου, όπως τουλάχιστον προέκυψε από σύσκεψη που εξέτασε το θέμα.

«Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν τεράστια περιβαλλοντική πληγή, καθώς βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα πουλιά, ενώ απαιτούνται αιώνες ώστε να διασπαστούν πλήρως» ανακοίνωσε η Γ.Γ. μετά τη σύσκεψη, σημειώνοντας επιπροσθέτως ότι «Ακόμα και οι γνώστες βιο-διασπώμενες σακούλες δημιουργούν τεράστια προβλήματα, οι οποίες λόγω της κατάτμησής τους σε μικρότερα κομμάτια υπεισέρχονται απευθείας στην τροφική αλυσίδα και δημιουργούν κηλίδες πλαστικού στις θάλασσές μας. Η δραματική οικολογική επιβάρυνση επιφέρει, με τρόπο άμεσο και δραματικό, αρνητικά κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα».

Στη σύσκεψη, στην οποία αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με σκοπό την εκπόνηση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού, συμμετείχαν (φωτο) οι: Αντ. Παπαδεράκης, Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Χρ. Καπάταης, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής. Δημ. Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Μιχ. Μυτιληνάκης, Αντιπρόεδρος ΟΚΑΑ και σύμβουλος του Γ.Γ. Εμπορίου. Μπ. Μπιλίνης, μέλος Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. Κ. Μαχαίρας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Γ. Δουκίδης, Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΛΚΑ. Λ. Κιοσές, Γενικός Διευθυντής ΙΕΛΚΑ.

13 June 2016
Banner