Ενημερωτικό υλικό για την κλινική εικόνα της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

17 October 2018

Ενημερωτικό υλικό για την κλινική εικόνα της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων

Με τι μοιάζει η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων; Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων εξέδωσε ενημερωτικό υλικό για την ασθένεια. Το φυλλάδιο, που έχει και ηλεκτρονική μορφή, παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα κλινικά σημάδια της νόσου προκειμένου να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των πιο κοινών κλινικών παρατηρήσεων και βλαβών που παρατηρούνται από την ασθένεια.

Το ενημερωτικό φυλλάδιο (στα αγγλικά), με λεπτομερές φωτογραφικό υλικό, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

17 October 2018
Banner