Κλείσιμο καταστημάτων για υγειονομικές παραβάσεις

30 August 2016

Κλείσιμο καταστημάτων για υγειονομικές παραβάσεις

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας συνιστά την ενιαία επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προβλέπει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε περιπτώσεις μεταφοράς ή επέκτασης της επιχείρησης ή αλλαγής κατηγορίας εφόσον συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας στις 22 Αυγούστου και απευθύνεται σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι «Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι) αυτεπαγγέλτως».
Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα: Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση τροφίμων.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους) εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ

30 August 2016
Banner