ΚΙΝΑΛ: Κυβερνητική προχειρότητα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις

12 May 2022

ΚΙΝΑΛ: Κυβερνητική προχειρότητα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  κ. Γ. Γεωργαντά απευθύνεται ερώτηση του ΚΙΝΑΛ, όπου γίνεται λόγος για κυβερνητική προχειρότητα στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, καθώς η μη επαρκής τεκμηρίωση δημιουργεί ερωτηματικά για την υποστήριξη των θέσεων της χώρας μας  απέναντι  στην ευρωπαϊκή πρόταση για αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Μεταξύ των άλλων, το ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Στην σχετική αλληλογραφία για το Στρατηγικό Σχέδιο της Νέας ΚΑΠ 2023-2027 που κατέθεσε η χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για αναθεώρηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με την Ελλάδα να αναφέρει ότι «αναγνωρίζει την ορθότητα του σχολίου της Κομισιόν και [ότι] θα αναθεωρήσει την προσέγγιση όσον αφορά στο μέτρο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο προϊόντων-κλάδων, όσο και στο ύψος της ενίσχυσης». Παράλληλα, στην ίδια επιστολή από πλευράς της Ελλάδας αναφέρεται ότι “το αναθεωρημένο μέτρο θα είναι σε απόλυτη σύμπνοια με τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στην ανάλυση SWOT, λαμβάνοντας υπόψη την συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα πολιτικής για τα συγκεκριμένα προϊόντα-κλάδους, ενώ θα ληφθούν υπόψη και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας σε σχέση με την ανάγκη στήριξης στρατηγικής σημασίας γεωργικών τομέων και ιδίως της κτηνοτροφίας”».

Οι υπογράφοντες βουλευτές θέτουν ταυτόχρονα και ερωτήματα προς το αρμόδιο υπουργείο τα οποία αφορούν τους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, στιγματίζοντας την παντελή αδιαφορία της κυβέρνησης για διάλογο με τους ενδιαφερόμενους τομείς, κάνοντας έκκληση για αναθεώρηση της μέχρι τώρα στάσης της κυβέρνησης, προκειμένου να μην εξαιρεθούν τα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα της χώρας από το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων και να προστατευτεί το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών.

12 May 2022
Banner