Καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης αιγοπροβάτων

22 May 2015

Καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης αιγοπροβάτων

Στα 3-4 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο καθορίστηκε το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Β. Αποστόλου στο πλαίσιο των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης για το 2014.

Η ενίσχυση καθορ΄σιτηκε ως εξής:
3€ ανά επιλέξιμο ζώο για τους δικαιούχους της πρόσθετης ενίσχυσης
4€ ανά επιλέξιμο ζώο για τους διακιούχους της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης
4€ ανά επιλέξιμο ζώο για τους διακιούχους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους.

22 May 2015
Banner
Banner