Και ιδιωτικοί φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης;

18 August 2016

Και ιδιωτικοί φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης;

Τη δυνατότητα εμπλοκής ιδιωτικών φορέων στην διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων αφήνει ανοικτή το κείμενο του σχεδίου νόμου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση αυτές τις μέρες και αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

Ήδη από το πρώτο άρθρο (παράγραφος 6) του σχεδίου αυτή η δυνατότητα περιγράφεται σαφώς: «Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, δύνανται να αναθέτουν αρμοδιότητες σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στο μέτρο που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάθεση άσκησης δημόσιας υπηρεσίας». Αλλά και σε αρκετά άρθρα του σχεδίου υπάρχουν διατυπώσεις όπως αυτή: «...εκδίδεται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή άλλη αρχή που ασκεί δημόσια εξουσία».

Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Αύγουστο (από τις 9/8), γεγονός που έχει αποτρέψει τη μεγάλη συμμετοχή φορέων και ενδιαφερομένων. Παρά το γεγονός αυτό δεν λείπουν τα σχόλια που επικρίνουν συγκεκριμένες πλευρές της σχεδιαζόμενης νομοθεσίας, καθώς και η επισήμανση σημείων, όπως το παραπάνω, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Μέχρι στιγμής οι επιχειρηματικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων και των φορέων του κρέατος) δεν έχουν εκφράσει δημόσια την άποψή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου.

(Για να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653)

Δείτε περισσότερα σε άλλες σχετικές αναρτήσεις του meatnews εδώ και εδώ

 

18 August 2016
Banner
Banner