Και Αγορές Καταναλωτών σε κάθε Δήμο, με πωλητές αγρότες, συνεταιρισμούς, μικρούς μεταποιητές

11 October 2017

Και Αγορές Καταναλωτών σε κάθε Δήμο, με πωλητές αγρότες, συνεταιρισμούς, μικρούς μεταποιητές

Αγορές των Καταναλωτών θεσμοθετούνται με το σχέδιο νόμου για τον τρόπο οργάνωσης του υπαίθριου εμπορίου, που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομίας.

Σκοπός των συγκεκριμένων αγορών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής, ως πωλητές, στις αγορές αυτές έχουν:

- Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων τους,

- Οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί,

- Οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, τα προϊόντα που διατίθενται στις Αγορές Καταναλωτών πρέπει να είναι προσυσκευασμένα.

Οι Αγορές Καταναλωτών θα οργανώνονται το πολύ μια φορά το δίμηνο, και μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, από συνεταιρισμούς καταναλωτών, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς πολιτών με νομική υπόσταση και θα εγκρίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Αγορές Καταναλωτών μπορεί να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι 3 φορές τον χρόνο σε χώρους ευθύνης της.

11 October 2017
Banner