Ιχνηλασιμότητα, εξωστρέφεια, Ελληνικό Σήμα, κρίσιμα σημεία στον αγροδιατροφικό τομέα

20 September 2017

Ιχνηλασιμότητα, εξωστρέφεια, Ελληνικό Σήμα, κρίσιμα σημεία στον αγροδιατροφικό τομέα

Ευρεία συζήτηση και συναντίληψη γύρω από τις κεντρικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίησή της, σημειώθηκε στη διάρκεια της ημερίδας με θέμα «Αγροδιατροφή: παραγωγή και μεταποίηση», την οποία συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα 18/9 το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η ημερίδα, που αποτελεί μέρος ενός συνόλου 6 συνολικά ημερίδων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, κατέδειξε κρίσιμα σημεία για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου, όπως:

-η στροφή στην ποιότητα, στα επώνυμα προϊόντα, στην ιχνηλασιμότητα,

-η ενίσχυση της τυποποίησης, της πιστοποίησης και της καινοτομίας,

-η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της μαύρης αγοράς και της «βάφτισης» αλλοδαπών προϊόντων σε ελληνικά,

-η σημαντική αύξηση της διασύνδεσης αγροδιατροφής και τουρισμού.

Στη διάρκεια της ημερίδας επισημάνθηκε η ανάγκη για δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγορών, η ενίσχυση συνεταιρισμών, συστάδων και ομάδων παραγωγών και γενικώς συλλογικών μορφών οργάνωσης με στόχο την αντιμετώπιση του μικρού κλήρου και της πολυδιάσπασης της επιχειρηματικότητας, το «Ελληνικό σήμα», η βελτίωση της χρηματοδότησης του τομέα, αλλά και η χρησιμότητα της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

20 September 2017
Banner