Ίδρυση συνεταιρισμού από εκτροφείς μαύρου χοίρου

04 March 2022

Ίδρυση συνεταιρισμού από εκτροφείς μαύρου χοίρου

Στην ίδρυση Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αυτόχθονου Μαύρου Χοίρου προχωρούν εκτροφείς από όλη τη χώρα. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 18 εκτροφείς που κατέχουν συνολικά 1.800 χοιρομητέρες (συνολικά υπάρχουν 53 εκτροφές με δυναμικότητα 3.500 χοιρομητέρων).

«Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στη μεταποίηση και να βγει στην αγορά ένα προϊόν που να είναι πιστοποιημένο», αναφέρει στο Meat News ο Γιώργος Γιωρούδης, ένας από τους εκτροφείς που ξεκίνησαν το εγχείρημα. Ο ίδιος διαθέτει μονάδα στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

«Βαφτίζονται πολλά γουρούνια ως μαύρος χοίρος», τονίζει, εκθέτοντας το σοβαρότερο πρόβλημα που απασχολεί τους εκτροφείς αυτής της αυτόχθονης φυλής, που είναι η έλλειψη πιστοποίησης.

Στις 2 Μαρτίου υπογράφηκε το καταστατικό του Συνεταιρισμού (η φωτογραφία είναι από τη συνάντηση των μελών), το οποίο βρίσκεται ήδη προς έγκριση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

04 March 2022
Banner
Banner