Τι προβλέπει η ενίσχυση αποθεματοποίησης για το αιγοπρόβειο – Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

04 May 2020

Τι προβλέπει η ενίσχυση αποθεματοποίησης για το αιγοπρόβειο – Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Το μέτρο της ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν.

Αυτό έγινε καθώς αναγνωρίσθηκε ότι οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις, που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις πωλήσεις ορισμένων κατηγοριών προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος, όπως τα σφάγια αμνοεριφίων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών, στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.

«Εάν δεν ληφθούν μέτρα κατά της εν λόγω διαταραχής της αγοράς, αναμένεται ότι θα επιδεινωθούν οι τιμές των προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος στην Ένωση και είναι πιθανό να συνεχιστεί η άσκηση πτωτικής πίεσης» αναγνωρίζει μάλιστα η Κομισιόν.

Βέβαια, η ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση θα χορηγηθεί μόνο για τα προϊόντα που δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί.

Η ρύθμιση προβλέπει ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος αμνοεριφίων ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών (ολόκληρα σφάγια και ημιμόρια.

Ορίζεται επίσης ότι:

Για να είναι επιλέξιμο για ενίσχυση, το κρέας πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, και ενωσιακής καταγωγής.

Αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται από την 7η Μαΐου 2020.

Η ελάχιστη επιλέξιμη ποσότητα για κάθε αίτηση είναι 5 τόνοι.

Ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 90, 120 ή 150 ημερών.

Τα ποσά ενίσχυσης ορίζονται ως εξής:

866€/τόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 90 ημερών

890€/τόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 120 ημερών

915€/τόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 150 ημερών

Λεπτομέρειες εδώ.

04 May 2020
Banner
Banner