Η συμβολή των ελληνικών φυλών παραγωγικών ζώων στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

31 January 2017

Η συμβολή των ελληνικών φυλών παραγωγικών ζώων στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Ημερίδα με θέμα «Ελληνικές φυλές παραγωγικών ζώων - Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας» οργανώνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 10.30. Η ημερίδα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της έκθεσης Zootechnia 2017, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο «Γερμανός» αίθουσα C. Παράλληλα ο Οργανισμός, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης θα φιλοξενείται στο stand του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (stand 5, περίπτερο 8).

Το πρόγραμμα της ημερίδας

10.30-11.00 Χαιρετισμοί

11.00-11.15 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020» - Δρ Χρήστος Γούλας, Προϊστάμενος Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης-Διάδοσης Σπάνιων Φυλών. Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, ΥΠΑΑΤ

11.15-11.30 «Βοσκότοποι: Η παρούσα κατάσταση και οι επιπτώσεις στα συστήματα εκτροφής ζώων» - Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, Διευθυντής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

11.30-11.45 «Συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών φυλών παραγωγικών ζώων. Προοπτικές αξιοποίησης σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον» - Δρ Αθανάσιος Γκαρσέν, Προϊστάμενος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης ΥΠΑΑΤ

11.45-12.00 «Το πρόβατο της φυλής Φλώρινας (Πελαγονίας)» - Δρ Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, Διευθυντής Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Διάλειμμα

12.15-12.30 «Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που προσφέρει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα isage στην ανάπτυξη της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας – Χρηματοδοτικά εργαλεία από εθνικούς πόρους» - Καθ. Γεώργιος Αρσένος, Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ

12.30-12.45 «Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές στον τομέα της ελληνικής βουβαλοτροφίας» - Δρ Δημήτριος Ρουστέμης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, ΚΓΒΖ Θεσσαλονίκης

12.45-13.00 «Η βιωματική μάθηση στο στάβλο των ομάδων συζήτησης – Εναλλακτικό πρόγραμμα κατάρτισης» - Ελένη Ζαρόκωστα, Γεωπόνος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΠΑ

13.00-13.15 «Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης για τη στήριξη των ελληνικών φυλών» - Παναγιώτης Παπαβασιλείου, Γεωπόνος, Διεύθυνση Κατάρτισης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

13.15-13.30 Συζήτηση – κλείσιμο ημερίδας

31 January 2017
Banner