Η ΠΟΚΚ στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για το HACCP

29 September 2015

Η ΠΟΚΚ στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για το HACCP

Η ΠΟΚΚ συμμετείχε πρόσφατα στην Πανευρωπαϊκή  διαβούλευση της UEAPME, για την κοινή συμφωνία των επαγγελματικών κλάδων και της ΕΕ, στην διαμόρφωση κοινά αποδεκτών οδηγιών εφαρμογής των αρχών HACCP, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η συμμετοχή της ΠΟΚΚ πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια ενημέρωσης της από την ΓΣΕΒΕΕ, για την ενεργή διαβούλευση. Η θέση της ΠΟΚΚ, που διαβιβάστηκε μέσω της ΓΣΕΒΕΕ στην UEAPME είναι η ακόλουθη:

Η εφαρμογή των αρχών HACCP  στις ΜΜΕ, προκύπτει συνήθως από την απαίτηση συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων-πελατών, που ήδη εφαρμόζουν το σύστημα HACCP και απαιτούν ισοδύναμη προσήλωση στην ασφάλεια τροφίμων από τους προμηθευτές τους. Σε ευέλικτες και στοχευμένες εφαρμογές, αυτά τα συστήματα μπορούν να διατηρηθούν στην πράξη και είναι ευπρόσδεκτα από τους επιχειρηματίες και το προσωπικό των ΜΜΕ. Ο αρνητισμός για την εφαρμογή συστημάτων HACCP, ξεκινάει από την εφαρμογή συστημάτων δίχως ευελιξία και με  γραφειοκρατικό φόρτο, που δεν στοχεύει στην καθημερινότητα και την διευκόλυνση της καταγραφής στην παραγωγή. Αυτό που λείπει από τις ΜΜΕ σήμερα είναι πραγματική, σύντομη, και πρακτική εκπαίδευση των επιχειρήσεων αυτών στο ίδιο το σύστημα HACCP. Mε αυτόν τον τρόπο η ουσία και η πρακτικότητα των αρχών του HACCP, μπορεί να μεταδοθεί στις ΜΜΕ.  Αυτή η εκπαίδευση θα δώσει την γνώση στις ΜΜΕ, να αξιολογούν και να απορρίπτουν μελέτες και πρακτικές που εφαρμόζονται σε γραφειοκρατικά συστήματα της βιομηχανίας.

29 September 2015
Banner
Banner