Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού, στο τραπέζι του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

22 January 2018

Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού, στο τραπέζι του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Στις 29 Ιανουαρίου θα λάβει χώρα το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» εστιάζοντας στην προστιθέμενη αξία της ΚΓΠ, τους πόρους, τους στόχους και την επικουρικότητα στους δύο τομείς.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση της αγοράς στους κύριους γεωργικούς τομείς, με έμφαση στη ζάχαρη, το γάλα και το χοιρινό κρέας.Οι υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με θέματα διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Το πρόγραμμα εργασιών της βουλγαρικής Προεδρίας
  • Xylella fastidiosa
  • 10ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία

Η προσεχής εκλογή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) θα είναι το θέμα άτυπου γεύματος.

22 January 2018
Banner