Η καναδική κυβέρνηση επενδύει στο βόειο κρέας

11 April 2016

Η καναδική κυβέρνηση επενδύει στο βόειο κρέας

Η καναδική κυβέρνηση πρόκειται να στηρίξει για την καναδική ένωση αγελαδοτρόφων (CCA), η οποία θέλει να επενδύσει σε τρία έργα για την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων αγορών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Το αρμόδιο υπουργείο θα ενισχύσει τον εθνικό οργανισμό βόειου κρέατος συνολικά με 4 εκατομμύρια καναδικά δολάρια. Όπως δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Lawrence MacAulay, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της καναδικής βιομηχανίας βόειοου κρέατος, ενώ πληρούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Περίπου 2,6 εκατ. δολάρια προορίζονται για να βοηθήσουν την CCA να αναπτύξει καλύτερους τρόπους πληροφόρησης των καταναλωτών. Άλλα 1,1 εκατ. θα επενδυθούν για να βοηθήσουν το έργο της CCA σε συνδυασμό με τους επιστήμονες με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του βόειου κρέατος μέσω της χρήσης μετρήσεων με συστήματα μηχανικής όρασης. Η τεχνική αυτή (CVS) χρησιμοποιείται στη βιομηχανία κρέατος για να δίνει μια λεπτομερή εικόνα ενός σφαγίου, με απεικόνιση της τρυφερότητας, της περιεκτικότητας σε λίπος κ.λπ.
Άλλα 400 χιλιάδες δολάρια θα δοθούν στη διεξαγωγή μελέτης με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας για την παρακολούθηση των βοσκοτόπων και των τόπων παραγωγής ζωοτροφών, ώστε να φτιαχτεί μια βάση περαιτέρω έρευνας για την ανάπτυξη ασφαλέστερων ζωοτροφών για τη βοοτροφία.

11 April 2016
Banner
Banner