Η Eurostat μετράει πώς μεταδίδονται οι μεταβολές στην τιμή του κρέατος από τον κτηνοτρόφο μέχρι τον καταναλωτή

13 June 2017

Η Eurostat μετράει πώς μεταδίδονται οι μεταβολές στην τιμή του κρέατος από τον κτηνοτρόφο μέχρι τον καταναλωτή

Πόσα ευρώ από την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής για το κρέας που αγοράζει καταλήγει στην τσέπη του κτηνοτρόφου; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα που βασανίζει τους συλλογικούς φορείς των κτηνοτρόφων, αλλά και τις πολιτικές ηγεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαμβάνει να δώσει η στατιστική αρχή της Ε.Ε., η Eurostat.

Η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή εισάγει ένα Εργαλείο Παρακολούθησης των Τιμών στα Τρόφιμα, το οποίο οπτικοποιεί την εξέλιξη των τιμών στα αγροτικά προϊόντα, τις τιμές στις οποίες αυτά εισάγονται, καθώς και τις τιμές παραγωγού και τις τιμές καταναλωτή, διαχωρισμένες ανά κατηγορία προϊόντος και/ή ανά χώρα. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να δείξει σε ποιο βαθμό οι αυξήσεις ή οι μειώσεις των τιμών περνούν από τον ένα κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στον επόμενο, πόσο γρήγορα και με ποια αποτελέσματα.

Ευρισκόμενο σε πειραματικό στάδιο (ακριβώς επειδή βρίσκεται σε φάση έρευνας και ανάπτυξης), το Εργαλείο Παρακολούθησης των Τιμών στα Τρόφιμα, που είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες, αποσκοπεί να ενισχύσει τη διαφάνεια στην εξέλιξη των τιμών στα διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η πρόσβαση στο Εργαλείο Παρακολούθησης των Τιμών στα Τρόφιμα είναι ελεύθερη, με ένα κλικ εδώ.

Στη σελίδα που ανοίγει, μπορεί να βρει κανείς τις τάσεις των τιμών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ανά χώρα και προϊόν, να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες των Εθνικών Παρατηρητηρίων των Τιμών Τροφίμων στις χώρες της Ε.Ε., αλλά κυρίως να δει σε διαγράμματα και χάρτες το πώς διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων από το ένα στάδιο στο επόμενο.

Για παράδειγμα, μπορεί να δει κανείς ότι τον Δεκέμβριο 2016, στην Ελλάδα ο κτηνοτρόφος πωλούσε 1,3% πιο χαμηλά σε σχέση με ένα έτος πριν, η μεταποίηση πωλούσε το κρέας 2% πιο χαμηλά σε σχέση με ένα έτος πριν, και ότι στη λιανική το κρέας επωλείτο 1,1% πιο χαμηλά σε σχέση με ένα έτος πριν.

Αντιστοίχως, αν μιλάμε για το κρέας, περίπου το 20% της μεταβολής στην τιμή που πωλεί η βιομηχανία είναι αυτό που μεταδίδεται στις τιμές καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση 10% στην τιμή που πωλεί η μεταποίηση, μεταφράζεται σε 2% αύξηση στην τιμή καταναλωτή. Πολύ διαφορετική είναι η κατάσταση στη Σλοβενία, όπου σύμφωνα με το μοντέλο της Eurostat μια αύξηση 10% στην τιμή που πωλεί η μεταποίηση, μεταφράζεται σε 8,4% αύξηση στην τιμή καταναλωτή.

Μολονότι σε πειραματική φάση, το Εργαλείο μπορεί να δώσει πολλές ενδείξεις για το μέγεθος και την ταχύτητα με τα οποία μεταδίδονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας του κρέατος οι εκάστοτε αυξήσεις ή μειώσεις τιμών. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όσους ασχολούνται με την οικονομία του κλάδου του κρέατος, αλλά και των τροφίμων εν γένει.

13 June 2017
Banner