Η ελληνική πρόταση στην Κομισιόν για το μέλλον του ευρωπαϊκού αιγοπρόβειου κρέατος

01 November 2016

Η ελληνική πρόταση στην Κομισιόν για το μέλλον του ευρωπαϊκού αιγοπρόβειου κρέατος

Τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς για το μέλλον του ευρωπαϊκού πρόβειου κρέατος κατέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις προτάσεις κατέθεσαν η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστημάτων Εκτροφής Ζώων καθώς και η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών & Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Φόρουμ Ευρωπαϊκού Πρόβειου Κρέατος (EU Sheepmeat Forum) που διοργανώνεται από την Κομισιόν και το έργο του οποίου ολοκληρώθηκε στην τέταρτη και τελευταία Συνάντησή του στις 13 Οκτωβρίου.

Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι στα τελικά συμπεράσματα του EU Sheepmeat Forum πρέπει να γίνει αναφορά στην αιγοτροφία και στο αίγειο κρέας, εκτός από τον τομέα της προβατοτροφίας και την ανάγκη στήριξης του πρόβειου κρέατος, «λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και στη χώρα μας, η εκτροφή των προβάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκτροφή αιγών ενώ και οι δύο κλάδοι είναι εξίσου σημαντικοί και πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού, όσον αφορά στα προβλήματά τους αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξής τους».

Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, συνεχίζει η ελληνική πλευρά, «αποτελείται από σημαντικές παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας οι οποίες διασφαλίζουν τη διαβίωση χιλιάδων κτηνοτρόφων και παρέχουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και παραπροϊόντα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και υψηλό κόστος παραγωγής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωή της υπαίθρου ιδιαίτερα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που κυρίως δραστηριοποιούνται. Για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής απαιτείται η στήριξη με άμεσα μέτρα παρέμβασης, τα οποία θα καταστήσουν τις παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις βιώσιμες.

»Ένας ακόμα παράγοντας που θα πρέπει να αναφερθεί στα συμπεράσματα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας είναι τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής των αιγοπροβάτων μεταξύ των βόρειων και νότιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε οι προτάσεις που θα υιοθετηθούν να καλύπτουν όλα τα συστήματα εκτροφής.

»Κατά την πάροδο των τελευταίων ετών παρατηρείται μια μείωση της παραγωγής και έξοδος των κτηνοτρόφων από το επάγγελμα καθώς και αποθάρρυνση της προσέλκυσης νέων αιγοπροβατοτρόφων στον κλάδο με επακόλουθο την ερήμωση της υπαίθρου και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουμε την επείγουσα αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη διασφάλιση επικερδούς και βιώσιμου μέλλοντος για την παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος κρίνοντας ιδιαίτερα σημαντική την πρόθεση της Ε.Ε. να εξετάσει τα κατάλληλα μέσα πολιτικής και στήριξης για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας».

Έτσι, προχωρώντας πιο αναλυτικά στις επίσημες προτάσεις, οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ αναφέρουν τις ακόλουθες:

«- Ουσιαστική προστασία του αιγοπρόβειου κρέατος εφόσον οι παραγωγοί είναι εκτεθειμένοι σε αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό στη εσωτερική αγορά με την λήψη καταλλήλων μέτρων στις διαπραγματεύσεις ελευθέρου εμπορίου της ΕΕ με τις τρίτες χώρες (ποσότητες, χρονικό διάστημα εισαγωγής κλπ) ώστε να μην πλήττεται η εσωτερική παραγωγή. Η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος έχει εποχιακό χαρακτήρα και η μεγάλη ένταση παρουσιάζεται κυρίως στις επίσημες μεγάλες αργίες πχ Πάσχα

- Άρση των εμποδίων για τους νεοεισερχόμενους στο κλάδο με γεωργικό και μη γεωργικό υπόβαθρο που αμφότεροι αντιμετωπίζουν κατά την είσοδο τους στον τομέα. Τα εμπόδια που αναφέρονται παρακάτω αφορούν:
1. στο υψηλό κόστος εκκίνησης
2. στην πρόσβαση στη γη
3. στις χαμηλές αποδόσεις
4. στην πρόσβαση στις αγορές
5. στο ισχύον σύστημα ενισχύσεων.

- Έμφαση στην εκπαίδευση των παραγωγών που θα ενισχύσει την πρόοδο και ευημερία του κλάδου. Η γεωργική κατάρτιση θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των παραγωγών.

- Μέτρα στήριξης και ενίσχυσης της ηλικιακής ανανέωσης του κλάδου των αιγοπροβατοτρόφων.

- Μέτρα ενίσχυσης της γενετικής βελτίωσης και της αγοράς ζωικού κεφαλαίου και διερεύνηση του τρόπου που αυτό θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ έστω και με μέτρα εκτός πράσινου κουτιού.

- Τέλος, θα θέλαμε να καλέσουμε την Ε.Ε. να παράσχει επειγόντως πρόσθετη οικονομική στήριξη στους ευρωπαίους παραγωγούς αιγοπρόβειου κρέατος και να επανεξετάσει τα μέτρα των πολιτικών που ασκούνται στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική πρόσβαση στους ενωσιακούς πόρους για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων και στην εντατική εκστρατεία προώθησης για την αύξηση της προτίμησης των καταναλωτών ιδίως στις νεότερες γενιές».

Σημειώνεται ότι το EU Sheepmeat Forum ξεκίνησε πέρυσι με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους προερχόμενους από διαφορετικά μέρη της αλυσίδας – παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο- προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του ευρωπαϊκού κλάδου πρόβειου κρέατος.

Με πρόεδρο τον Τζον Μπράιαν (πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ιρλανδών Αγροτών), το Φόρουμ πραγματοποίησε τέσσερις μονοήμερες Συναντήσεις από τον Νοέμβριο 2015 έως τον Οκτώβριο 2016, καλώντας εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν διαφορετικές πλευρές του θέματος: προώθηση, εμπορική πολιτική, καταναλωτικές υποθέσεις, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και τεχνολογία και καινοτομία. Στην τέταρτη Συνάντηση (της 13ης Οκτωβρίου) έγιναν παρουσιάσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και ακολούθησε η συνόψιση των συστάσεων του EU Sheepmeat Forum, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που έγιναν κατά τις τρεις προηγούμενες Συναντήσεις, αλλά και από τα κείμενα συμβολής που κατέθεσαν οι συμμετέχοντες (ένα από αυτά είναι και το κείμενο της ελληνικής πλευράς που παρουσιάσαμε παραπάνω).

Εδώ προηγούμενη ανάρτηση του meatnews.gr σχετικά με τις εργασίες του EU Sheepmeat Forum.

01 November 2016
Banner