Οι αποζημιώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων για πρακτικές καρτέλ, σε σχ/ν του Υπ. Οικονομίας

15 September 2017

Οι αποζημιώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων για πρακτικές καρτέλ, σε σχ/ν του Υπ. Οικονομίας

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί από χθες Πέμπτη 14/9 σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού.

Το σχέδιο νόμου αναφέρεται στις παραβάσεις του δίκαιου ανταγωνισμού, στις οριζόντιες συμπράξεις (καρτέλ), αλλά και στη συναινετική επίλυση διαφορών και στον συναινετικό διακανονισμό. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σε σχέση με το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, οι «ζημιωθέντες πρέπει να διευκολύνονται να ενισχύσουν την διοικητική επιβολή του, μέσω αγωγής αποζημιώσεως κατά του παραβάτη ή των παραβατών. Πίσω από τη σύλληψη αυτή υποκρύπτεται μία σαφής πλέον δικαιοπολιτική και νομοθετική στρατηγική. Έχει ως στόχο μέσω “πλεονεκτημάτων” ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου να καταστεί δυνατή η αγωγή αποζημιώσεως κατά επιχειρήσεων που έχουν παραβεί το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού».

Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, «Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην αγορά και έχει υποστεί ζημία λόγω παράβασης των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί να απαιτήσει και να επιτύχει πλήρη αποζημίωση για την εν λόγω ζημία».

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 16:00 και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εδώ την άποψή του.

15 September 2017
Banner
Banner