Πώς επεκτάθηκε η αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ευρώπη (χάρτης)

04 February 2020

Πώς επεκτάθηκε η αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ευρώπη (χάρτης)

Την τελευταία ετήσια επικαιροποιημένη έκθεσή της σχετικά με την παρουσία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων (ΑΠΧ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε η EFSA την Παρασκευή 31/1.

Κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση –από Νοέμβριο 2018 έως Οκτώβριο 2019– η Τσεχία χαρακτηρίστηκε και επισήμως απαλλαγμένη από ΑΠΧ.

Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε ότι η νόσος είναι παρούσα στη Σλοβακία, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθούν να είναι εννέα οι πληγείσες χώρες στην Ε.Ε.

Το 2019, η περιοχή της Ε.Ε. που επλήγη από την ΑΠΧ επεκτάθηκε βαθμιαία και κινείται κυρίως προς νοτιοδυτική κατεύθυνση.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι όλες οι φάσεις της επιδημίας είναι πλέον παρούσες στην Ε.Ε., δηλαδή: Περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα είτε μεμονωμένα είτε με γεωγραφική επέκταση από τις πληγείσες περιοχές. Πληγείσες περιοχές που επεκτείνονται. Περιοχές στις οποίες έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετό καιρό η ΑΠΧ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών όπου η ΑΠΧ φαίνεται να εξασθενεί. Μη-πληγείσες περιοχές.

Η κατάσταση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, και οι αιτίες γι’ αυτό είναι ποικίλες: η δομή της εγχώριας παραγωγής χοίρων (ιδίως η αναλογία των οικιακών εκμεταλλεύσεων), οι γεωγραφικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού αγριόχοιρων.

Οι οικιακές εκμεταλλεύσεις (μη εμπορικού χαρακτήρα) συνιστούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για ένα πρόγραμμα εξάλειψης της ΑΠΧ, καθώς παρουσιάζουν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις χοίρων και ανθρώπων, κακή βιοασφάλεια και ελλιπή ταυτοποίηση εκμεταλλεύσεων.

Η έκθεση επίσης:

-Περιγράφει τις εποχικές διακυμάνσεις στον εντοπισμό δειγμάτων θετικών ως προς την ΑΠΧ μετά την πρώτη ανίχνευση της νόσου στην Ε.Ε.
-Εξετάζει τα μέτρα που εφαρμόζουν τα πληγέντα κράτη μέλη για τον έλεγχο της εξάπλωσης της ΑΠΧ σε αγριόχοιρους
-Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν τα τεχνητά ή τα φυσικά σύνορα όσον αφορά τον έλεγχο της εξάπλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό των μέτρων ελέγχου που εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο
-Με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα, αξιολογεί τα μέτρα διαχείρισης των πληθυσμών αγριόχοιρων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ε.Ε.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων σε δύο φάσεις (2014-2018 και 2018-2019). Με μπλε κουκκίδες τα περιστατικά σε αγριόχοιρους

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της EFSA (στα Αγγλικά).

04 February 2020
Banner
Banner