Η Α΄Ανακοίνωση του Συνεδρίου «Το Κρέας και τα Προϊόντα του»

12 September 2018

Η Α΄Ανακοίνωση του Συνεδρίου «Το Κρέας και τα Προϊόντα του»

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του θα διεξαχθεί στις 1, 2 και 3 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο της Έκθεσης Zootechnia και θα φιλοξενηθεί από την HELEXPO, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» - Αίθουσα Ολυμπιάς, με σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων από την παραγωγή ζωοτροφών, συστήματα σταβλισμού, εξοπλισμούς, γενετική βελτίωση, συμβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονομική διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, μεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήμανση, ιχνηλασιμότητα, βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, μαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιμασία αυτού του αγαθού στο πιάτο του καταναλωτή.

Οργανωτική Επιτροπή: Γ. Κατερίνης (Πρόεδρος), Ε. Γκίζα, Δ. Μίντζα, M. Μπόρη, Π. Παπαδάκη, Χ. Παππάς, Ν. Σολωμάκος.

Επιστημονική Επιτροπή: Σ. Ραμαντάνης (Πρόεδρος), Θ. Αλεξανδρόπουλος, Ι. Αμβροσιάδης, Γ. Αρσένος, Κ. Γενηγεώργης, Α. Γεωργούδης, Α. Γκόβαρης, Π. Γούλας, Ε. Δροσινός, Θ. Καλλίτσης, Σ. Καρολίδης, Κ. Κουτσουμανής, Γ. Μεθενίτου, Κ. Μπαρμπέρης, Ι. Μπιζέλης, Γ.-Ι. Νυχάς, Ε. Πανάγου, Δ. Παντελεάκη, Η. Παπαδόπουλος, Χρ. Παπαδοπούλου, Ν. Παπαϊωάννου, Α. Ράντσιος, Π. Σκανδάμης, Ι. Σκούφος, Ν. Σούλτος, Π. Ταούκης, Κ. Τζιά, Α. Τζώρα, Ε. Τσιγαρίδα, Α. Τσίνας, Α. Τυρπένου, Π. Φλώρου-Πανέρη, Α. Φωτόπουλος.

Υποβολή εργασιών: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, έκταση περίπου 300 λέξεων) με πλήρη στοιχεία του εισηγητή (ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedriokreatos@meatnews.gr

Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 3 Δεκεμβρίου 2018.
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης για την αποδοχή των περιλήψεων των εργασιών: 10 Δεκεμβρίου 2018.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρων εργασιών: 21 Δεκεμβρίου 2018.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου ανέρχεται σε 30€ (φοιτητές: 15€) και περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, είσοδο στην εμπορική έκθεση κατόπιν προεγγραφής, τόμο πλήρων πρακτικών, χαρτοφύλακα και έντυπο υλικό, βεβαίωση συμμετοχής, coffee breaks.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γεώργιος Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
Σπυρίδων Ραμαντάνης

12 September 2018
Banner