Σε ρυθμιστικό πλαίσιο για το κρέας εργαστηρίου προχωρούν οι ΗΠΑ

17 April 2019

Σε ρυθμιστικό πλαίσιο για το κρέας εργαστηρίου προχωρούν οι ΗΠΑ

Η Υπηρεσία Ασφάλειας και Ελέγχου Τροφίμων (FSIS) του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) του αμερικανικού Υπουργείου Υγείας ανοίγουν το δρόμο για το κρέας που παράγεται από κύτταρα ζώων και πτηνών, το γνωστό κρέας εργαστηρίου. Πώς; Προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα, η FSIS και η FDA ήρθαν επισήμως σε συμφωνία προκειμένου να προωθήσουν έναν τρόπο εποπτείας και ελέγχου των τροφίμων που παράγονται με τη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας. Η συμφωνία περιγράφει τους εποπτικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες των δύο οργανισμών και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούν για να ρυθμίσουν την ανάπτυξη και την είσοδο αυτών των προϊόντων στο εμπόριο. Αυτή η κοινή κανονιστική προσέγγιση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι το κρέας εργαστηρίου παράγεται με ασφάλεια και φέρει την κατάλληλη επισήμανση.

«Αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς επιθυμούν σαφήνεια για τον τρόπο που θα προχωρήσουμε προς ένα κανονιστικό καθεστώς σχετικά με την ασφάλεια και την κατάλληλη επισήμανση αυτών των προϊόντων, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να φροντίσουμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία» λένε τα στελέχη των FSIS και FDA και υπογραμμίζουν: «Η συνεργασία μας θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τη μοναδική εμπειρία των δύο φορέων ώστε να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως ζητήματα που μπορεί να προκύψουν με την ανάπτυξη ζωικών προϊόντων στο εργαστήριο».

Με βάση τη συμφωνία, οι δύο αμερικανικές Υπηρεσίες συμφωνούν σε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο όπου η FDA επιβλέπει τη συλλογή κυττάρων, τις τράπεζες κυττάρων και την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων. Η FSIS θα έχει αρμοδιότητα την παραγωγή και την επισήμανση των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση που προέρχονται από τα κύτταρα ζώων και πτηνών.

17 April 2019
Banner