H ΠΕΤΕΤ για τις χημικές αναλύσεις νερού

01 February 2016

H ΠΕΤΕΤ για τις χημικές αναλύσεις νερού

Story Highlights

  • Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων διαμαρτύρονται για την απόφαση της ΕΥΔΑΠ να μη δέχεται την υπογραφή τους σε χημικές αναλύσεις νερού

Related Articles

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων σε ανακοίνωσή της εξηγεί τη θέση της για την δυνατότητα των τεχνολόγων τροφίμων να υπογράφουν διαπιστευμένες χημικές αναλύσεις νερού:

Προσφάτως η διοίκηση της Π.Ε.ΤΕ.Τ. έστειλε υπόμνημα διαμαρτυρίας προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. και το Ε.ΣΥ.Δ., γιατί η ΕΥΔΑΠ δεν επιτρέπει στους Τεχνολόγους Τροφίμων, μονίμους υπαλλήλους της, να υπογράψουν διαπιστευμένες χημικές αναλύσεις νερού.
Η σχετική διεύθυνση του Ε.ΣΥ.Δ. σε απαντητική της επιστολή επικαλούμενη απαρχαιωμένη νομοθεσία Ν.6129/1934 (εκείνη την εποχή μόνο χημικοί υπήρχαν...) καθώς και Υ2 2600/2001 περί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης γνωμοδοτεί ότι:
1. Το νερό δεν είναι τρόφιμο, είναι δημόσιο αγαθό.
2. Μόνο οι χημικοί έχουν δικαίωμα να εκτελούν διαπιστευμένες αναλύσεις... σε δημόσια αγαθά.
Εξ αυτών συνεπάγεται ότι με μικροβιολογικές αναλύσεις σε δημόσια και μη αγαθά, εφόσον αδυνατούν οι χημικοί, μπορούν και άλλοι επιστήμονες να ασχοληθούν...
Προφανώς η αποκλειστικότης επί των δημοσίων αγαθών επεκτείνεται αυτοδικαίως στον αέρα, το έδαφος και το υπέδαφος καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον ως δημόσια αγαθά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και γνώσεις τους.
Ο κάθε νοήμων άνθρωπος μπορεί εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του φαρισαϊσμού. Το ΕΣΥΔ διαφυλάττει πάσει θυσία τα κεκτημένα των συντεχνιών που εκπροσωπεί. Απομονώνει κομάτια της νομοθεσίας, τα συρράπτει με άλλα και δημιουργεί τον νομικό Φρανκεστάϊν που θωρακίζει τους ημετέρους. Αυτός είναι όμως ο ρόλος του; Γι΄αυτό αμοίβει τα στελέχη του με κόπο και ιδρώτα ο φορολογούμενος πολίτης;
Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων δεν μάχεται κάτα άλλων επιστημόνων ούτε αγωνίζεται να γίνει μία ακόμη συντεχνία που θα επιβιώνει με τεχνάσματα εις βάρος της Ελληνικής κοινωνίας.
Υπηρετούμε υπεύθυνα τον Έλληνα πολίτη ως Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κρατικές ενισχύσεις και διεκδικούμε συνεχώς την επαγγελματική μας εξέλιξη μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που εργαζόμαστε καθώς και των εταιρειών που διευθύνουμε και όχι εις βάρος των συμπολιτών μας.
Τους χαρίζουμε την συντεχνική λογική και διατηρούμε ισχυρό το δικαίωμα μας να καταγγέλουμε τις αντικοινωνικές πρακτικές των μίζερων, μικροαστών, γραφειοκρατών, κρατικοδίατων, μανδαρίνων.
Καλούμε τα μέλη της Π.Ε.ΤΕ.Τ όταν αντιμετωπίζουν συντεχνιακές επιθέσεις στις υπηρεσίες τους ή ως ιδιώτες από κρατικούς φορείς να καταγγέλουν τα περιστατικά στην νομική μας υπηρεσία.
Τους καλούμε επίσης να απαιτούν να τους παραδίδεται εγγράφως η απόφαση οποιαδήποτε τέτοιας παρακώλυσης του έργου τους και να μας την γνωστοποιούν.
Η ένωση μας τηρώντας με ευλάβεια τους δημοκρατικούς κανόνες και φυσικά με την δέουσα ευγένεια... θα «τρίβει στην μούρη» των συντεχνιών τους νόμους που ακολουθούν και ορίζουν την ισότητα των Ανωτάτων σχολών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Τροφίμων.
1. Ν.4009/2011 «Δομή,λειτουργία,διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», Άρθρο 1 «Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα)».

2. Άρθρο 1 ΠΔ 78/89 ΦΕΚ 36/Τ. Α’/7.2.1989, Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολόγων Τροφίμων.

3. Γνωμάτευση της υπηρεσίας προσωπικού & Τεχν. Υποστήριξης Γ.Κ.Χ. (ΑΠ 3013321/6768/0078). Περί επαγγελματικών δικαιωμάτων Τεχν. Τροφίμων.

 

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Όπως μας επεσήμανε ο συνεργάτης μας Δημ. Κεραμυδάς, η θέση της ΠΕΤΕΤ ενισχύεται και από τα παρακάτω:

1.  Στο Ν.4235/2014 και στο άρθρο 51 που αφορά τις εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων, αναφέρεται:

Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών, Τμημάτων, Τομέων ή Κατευθύνσεων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Κτηνιατρικής των Πανεπιστημίων της χώρας ή πτυχίου αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους − μέλους της ΕΕ ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων θ΄, κ΄, μβ΄, μγ΄ και μδ΄ του άρθρου 8, των περιπτώσεων ζ΄, ι΄, κγ΄ και κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, των παραγράφων ε΄, στ΄ και κη΄ του άρθρου 12 και της περίπτωσης κζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 344/ 2000 (Α΄ 297), μπορεί να εκτελούν και να υπογράφουν και χημικές, μοριακές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων επί αμοιβή, καθώς και να διευθύνουν δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο που διενεργεί τις ανωτέρω αναλύσεις.
2. Με βάση τον Κανονισμό 178/2002 το νερό περιλαμβάνεται στα τρόφιμα.

Άρθρο 2. Στα «τρόφιμα» περιλαμβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, περιλαμβανομένου του νερού, η οποία ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους. Επίσης περιλαμβάνεται το νερό μετά το σημείο συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 98/83/ΕΚ και με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των οδηγιών 80/778/ΕΟΚ και 98/83/ΕΚ.
01 February 2016
Banner