Οριστική αναστολή του Πτωχευτικού Νόμου ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

22 December 2020

Οριστική αναστολή του Πτωχευτικού Νόμου ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Την δίμηνη αναστολή εφαρμογής του νέου πτωχευτικού προωθεί η κυβέρνηση, ως αποτέλεσμα των δυσκολιών που έχουν προκύψει από την παράταση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας. Η επιλογή αυτή πέρασε με τροπολογία σε νομοσχέδιο στην ολομέλεια της Βουλής, με τους μικρομεσαίους να μιλούν για «αμήχανη ρύθμιση» και τη ΓΣΕΒΕΕ να ζητά την οριστική αναστολή του Πτωχευτικού Νόμου.

Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία των ΕΒΕ κάνει λόγο για την μάχη επιβίωσης που δίνει η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα σε συνθήκες πρωτοφανούς μείωσης του κύκλου εργασιών και του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι μετά τη λαίλαπα της περιόδου 2010-2018, η πανδημική κρίση που από το Μάρτιο 2020 εξελίσσεται δραματικά απειλεί πλέον την ύπαρξη του 1/3 των επιχειρήσεων.

Μεταξύ αυτών που πρέπει γίνουν άμεσα, λέει η ΓΣΕΒΕΕ, είναι και η αναστολή του πτωχευτικού νόμου (4738/2020), «διότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις εξοντωτικές για τις επιχειρήσεις, με τις οποίες διαφωνήσαμε και διαφωνούμε ριζικά».

Συνεπώς, αν και βρίσκει θετική τη δίμηνη αναστολή εφαρμογής του νέου Πτωχευτικού, η ΓΣΕΒΕΕ τη θεωρεί εντελώς ανεπαρκή.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία εξηγεί:

«Με δεδομένο ότι στην ίδια την Αιτιολογική Έκθεση της υπουργικής τροπολογίας και συγκεκριμένα στη σελ.24 αναφέρεται ότι «..λόγω της έξαρσης της πανδημίας κατέστη  ιδιαιτέρως δυσχερής η προσκόμιση εγγράφων από τον πολίτη προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και η επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης του δανείου» και ότι «η παράταση είναι μέτρο εθνικά αναπτυξιακό, καθώς παρέχει στήριξη στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να μπορέσουν να ορθοποδήσουν», ερωτάται ποιο από αυτά τα δεδομένα θα έχει βελτιωθεί έως την 1 Μαρτίου 2021, που μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής; Κανένα, βεβαίως. Αντίθετα, επιδείνωση θα έχει υπάρξει. Συνεπώς, η μόνη ρεαλιστική και σύμφωνη με την Οδηγία Ε.Ε. 1023/20.6.2019 ημερομηνία έναρξης είναι καταρχήν η 17 Ιουλίου 2021, όπως αναλυτικά περιγράφουμε στο αίτημα μας για αναστολή του Πτωχευτικού νόμου, που δημοσιοποιήσαμε την 12η Νοεμβρίου 2020.

Επίσης, θετική κρίνεται η αποδοχή της πρότασης μας για την εξαίρεση των φυσικών προσώπων από την πτωχευτική διαδικασία, αλλά διαφωνούμε με τη μικρή διάρκεια της εξαίρεσης έως την 31.5.2021.

Τέλος, για τις λεγόμενες «ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ», στις οποίες όμως υπάγεται η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την τροπολογία προβλέπεται ότι έως την 1. 3. 2021 εφαρμόζεται ο ισχύων Πτωχευτικός Κώδικας (ν.3588/2007) και συνεπώς υπάγονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, από 2. 3. 2021 οπότε αρχίζει να εφαρμόζεται ο νέος Πτωχευτικός (ν.4837/2020), δεν θα υπάγονται στο Ειρηνοδικείο αλλά και πάλι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και από 1.6.2021 οριστικά στο Ειρηνοδικείο.

Πρόκειται περί αμήχανης ρύθμισης μπροστά στο πρόβλημα που έρχεται.Γι΄ αυτό συνεχίζουμε να διεκδικούμε την οριστική αναστολή του Πτωχευτικού νόμου και σε κάθε περίπτωση την υπαγωγή των «μικρών» πτωχεύσεων στο Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις προτάσεις μας».

22 December 2020
Banner
Banner